DOPRAVNÝ ÚRAD

Tlačivá

Vykonanie skúšky:

Žiadosť o vykonanie skúšky / rozdielovej skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Žiadosť o vykonanie I. opravnej skúšky / II. opravnej skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

 

Vydanie dokladu:

Žiadosť o vydanie vnútroštátneho preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti EÚ

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vnútroštátny lodník / lodný strojník

Žiadosť o zápis preukazu odbornej spôsobilosti EÚ do služobnej lodníckej knižky

Žiadosť o vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky

Žiadosť o vydanie novej služobnej lodníckej knižky EÚ

 

Lekársky posudok:

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla (vnútroštátny)

Lekársky posudok člena posádky plavidla (EÚ)

 

Iné:

Žiadosť o vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia