DOPRAVNÝ ÚRAD

Miesto vykonávania technických prehliadok

Technické prehliadky malých plavidiel s výnimkou plávajúcich zariadení sa vykonávajú v pondelky a stredy v úradných hodinách pred administratívnymi budovami príslušných odborov. V prípade, že malé plavidlo nie je možné dopraviť na vyššie uvedené miesto v resp. bolo by to vzhľadom na jeho technické vlastnosti alebo nedostatok priestoru pred administratívnou budovou problematické, miesto a termín vykonania technickej prehliadky je potrebné dohodnúť na príslušnom odbore Dopravného úradu, divízie vnútrozemskej plavby.

BratislavaMgr. Peter Nagy
KomárnoIng. Ján Szabó
Erika Poláková (pracovisko Štúrovo)
ŽilinaIng. Stanislav Gaňa
KošiceIng. Jozef Pillár

Telefónny zoznam divízie vnútrozemskej plavby

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia