DOPRAVNÝ ÚRAD

Výmaz plavidla

Výmaz plavidla je potrebne urobiť v prípade:

-  plavidlo bolo odpredané do zahraničia, kde bude požadovaná nová registrácia,

-  prípade, že plavidlo prestane fyzicky existovať,

-  z dôvodu nevyhovujúcej technickej spôsobilosti plavidla.

K výmazu plavidla z Registra plavidle SR je potrebné predložiť:

1. Žiadosť o výmaz, ktorá bude podaná aktuálnym vlastníkom plavidla, ktorý je zapísaný v lodnom osvedčení. Textová časť žiadosti bude obsahovať evidenčné označenie plavidla a dôvod, prečo žiadateľ žiada o výmaz plavidla z Registra plavidle SR.

2. Správny poplatok vo výške 10 €.

3. Pôvodné lodné osvedčenie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia