DOPRAVNÝ ÚRAD

Náležitosti technických dokumentácií a spôsob schvaľovania

Pri plavidlách, ktoré sú vyrábané individuálne a ktoré podliehajú evidencii, sa pred stavbou plavidla predkladá Dopravnému úradu spolu so žiadosťou o povolenie stavby aj technická dokumentácia v takomto rozsahu:

 • technický popis plavidla s uvedením druhu a určenia plavidla, plavebná zóna, autor dokumentácie
  Technický popis musí podrobne popisovať hlavné rozmery plavidla, max. a min. ponor, bezpečnostnú vzdialenosť, druh a parametre strojného alebo iného pohonného zariadenia, konštrukciu a rozmery takeláže vrátane plochy plachiet, počet cestujúcich, materiály použité na stavbu plavidla, hlavné konštrukčné prvky lodného telesa, vyhotovenie obšívky vrátane dimenzií, druh a vyhotovenie kormidelného zariadenia a spôsob jeho ovládania, kotevné zariadenie, vyväzovacie zariadenie, vybavenie a výstroj plavidla, sanitárne zariadenie, zariadenie na skvapalnený plyn, záchranné a signálne prostriedky, hasiace prostriedky, hmotnosť záťaže, atď.
 • generálny plán plavidla
 • výkres konštrukcie lodného telesa s detailami väzby
 • výkres hlavného rebra
 • výkres pohonného zariadenia vrátane hriadeľového vedenia
 • výkres umiestnenia základu a upevnenia motora; pri použití prívesného motora detail upevnenia motora a výkres zrkadla plavidla
 • výkres kormidelného, kotevného a vyväzovacieho zariedenia
 • výkres schémy lodných sústav
 • výkres schémy elektrického zariadenia
 • pevnostný výpočet
 • výpočet plávateľnosti, stability, bezpečnostnej vzdialenosti
 • výkres záťaže a jej upevnenia
 • výkres kladenia laminátu.

Stavba plavidla môže začať až po schválení vyššie uvedenej dokumentácie Dopravným úradom. Schválenie technickej dokumentácie je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165 €.

Po postavení plavidla vykoná Dopravný úrad technickú prehliadku predmetného plavidla s účelom overenia jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti z dôvodu vydania jeho lodného osvedčenia.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia