DOPRAVNÝ ÚRAD

Prehľad – uzavreté vodné cesty

 uzavretá vodná cesta (UVC)
upravuje plavebné opatrenie (PO)
sledovanosť vodných ciest (VC)
OBMEDZENIE
zákaz plavby
vodné skútre
vodné lyžovanie
spaľovacie motory
kĺzavý režim
rýchlostný motorizmus
plavba plachetníc
windsurfing
Signálny znak A.1 - Zákaz plavby
Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrov
Signálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrov
Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovania
Signálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovania
zákaz
zákaz
zákaz
plavba povolená
Signálny znak A.15 - Zákaz plavby plachetníc
Signálny znak E.18 - Povolenie plavby plachetníc
Signálny znak A.17 - Zákaz windsurfingu
Signálny znak E.20 - Povolenie windsurfingu
Banskobystrický kraj
VN Teplý vrch uzavretá VC X
VN Ružiná
uzavretá VCX
VN Počúvadlo
uzavretá VCX
VN Kurinec
uzavretá VCX
Košický kraj
VN Zemplínska Šírava
PO č. 71/2015/UVCsledovaná uzavretá VCv aquatóriu ornitologickej rezervácie; pri úrovni hladiny nad kótou 113,9m n.m.a pod kótou 107,4 m n.m.viď. Vyhláška KÚŽP Košice č. 5/2011 z 10. marca 2011vo vyhradenom priestore, min. 150m od brehuokrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi a miest, kde je to zakázané v zmysle zákona č. 364/02004 Z.z.okrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi a miest, kde je to zakázané v zmysle zákona č. 364/02004 Z.z.
VD Ružín I.
PO UVC č. 8/2010uzavretá VCv ochrannom pásme; pri úrovni hladiny nad kótou 328,0 m n.m. a pod kótou 298,0 m n.m.18h-10hMargecany – most r.km 82,5-83,5 a Kozinec – Bujanov r.km 77,0-78,0X18h-10hokrem priestorov určených pre vodné lyžovanie, kúpanie a priestoru vyznačeného zákaz. signál. znakmiokrem priestorov určených pre vodné lyžovanie, kúpanie a priestoru vyznačeného zákaz. signál. znakmi
VN Palcmanská Maša
PO UVC č. 7/2010uzavretá VCv priestoroch označených zákazovými signálnymi znakmi a pri úrovni hladiny nad kótou 786,10 m n.m. a pod kótou 769,6 m n.m.Xokrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a priestoru pre klietkový chov rýbokrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a priestoru pre klietkový chov rýb
Bratislavský kraj
VD Oširíd
PO UVC č. 2/2010uzavretá VC18h-10hvo vyhradenom priestorevo vymedzenom priestoremimo vyhradeného priestoru pre vodné lyžovanie a vodné skútre18h-10h
VN Zlaté Piesky
PO UVC č. 5/2010uzavretá VCXokrem vodnolyžiarskeho vlekuX18h-10hpre výcvik vo vymedzenom priestore a v určených hodinách (viď. PO )
VN Slnečné jazerá
PO UVC č. 41/2011uzavretá VCXXXČl.8 PO UVC č. 41/2011Čl.8 PO UVC č. 41/2011
Nitriansky kraj
VD Bátovce – Lipovina
uzavretá VCX
VN Duchonka
PO13-2017-UVCuzavretá VCXX X18h-10hvo vyznačenom priestorevo vyznačenom priestore
Trenčiansky kraj
VN Matejovce
X
VN Brestovce
X
VN Stará Myjava
X
VN Brezová
X
VN Baračka
X
VN Svinná
X
VN Kanianka
X
VN Nováky
X
VD Nitrianske Rudno
PO UVC č. 18/2010uzavretá VCpri úrovni hladiny nad kótou 322,2m n.n. a pod kótu 319,1m n.m.XXv priestoroch kúpalísk a pláží
VN Lazany
X
VN Brezany
X
VN Prejta – horná a dolná
X
VN Bolešov – Gilianka
X
VN Vystrkov
X
VN Veľké Uherce
X
VN Pod Dubovcom
X
VN Hoštiná
X
VN Brezolupy
X
VN Halačovce
X
VN Prusy
X
VN Nedašovce
X
VD Trenčianske Biskupice
PO UVC č. 21/2010uzavretá VCpri úrovni hladiny nad kótou 258,5m n.m.a pod kótu 257,4m n.m.1.5.-30.10. v čase 9h-19h od pravého brehu zdrže od vyústenia odpadového kanála VE Skalka po r.km 163,851.5. – 30.9. v čase 9h-18hkoryto Váhu 100m od južného konca ostrova proti prúduv priestoroch kúpalísk a pláží
VD Dolné Kočkovce
PO UVC č. 16/2010uzavretá VCpri úrovni hladiny nad kótou 258,5m n.m. a pod kótu 257,4m n.m.1.5.-30.10. v čase 9h-19h, min. 30m od brehu1.5. – 30.9. v čase 9h-18hv priestoroch kúpalísk a pláží
Žilinský kraj
VD Žilina
PO UVC č. 22/2010uzavretá VCpri úrovni hladiny nad kótou 352,0m n.m. a pod kótou 350,3m n.m.nočná1.5.-30.10. v čase 9h-19h do r.km 258,51.5.-30.9. v čase 9h-18hv priestoroch kúpalísk a pláží
VD Oravská priehrada
PO34-2016-UVCsledovaná uzavretá VCpri úrovni hladiny nad kótou 601,5m a pod kótou 596,5m1.5.-30.10. v čase 9h-19h, min. 150m od brehu1.5.-30.9. v čase 9h-18hzátoka ústia Polhoranky, v priestore od mosta v NO proti prúdu Bielej Oravyv priestoroch kúpalísk a pláží
VD Nosická priehrada
PO UVC č. 19/2010uzavretá VCpri úrovni hladiny nad kótou 279,6m n.m. a pod kótu 274,6m n.m.nočná1.5.-30.10. v čase 9h-19h1.5.-30.9. v čase 9h-18hUVC Nosická priehrada Pod Dubovcomv priestoroch kúpalísk a pláží
VD Liptovská Mara
PO70-2016-UVCsledovaná uzavretá VCpri úrovni hladiny nad kótou 565,5m n.m. a pod kótu 558,0m n.m.1.5.-30.10. v čase 9h-19h, min. 150m od brehu1.5.-30.9. v čase 9h-18hv priestoroch kúpalísk a pláží
Prešovský kraj
VD Domaša
PO UVC č. 6/2010uzavretá VCv priestoroch označených zákazovými signálnymi znakmi a pri úrovni hladiny nad kótou 162,0 m n.m. a pod kótou 146,2 m n.m.Xokrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a potápanieokrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a potápanie
Trnavský kraj
VD Sĺňava
PO UVC č. 3/2010uzavretá VCprietok vody nad 500m3/s; celoročne v ochranných pásmach18h-10hvo vymedzenom priestorevo vymedzenom priestore; v odpadovom kanáli VE Horná Streda a zdrži Sĺňava zákaz plavby nad 45 km/h18h-10hv odpadovom kanáli VE Horná Streda a zdrži Sĺňava zákaz plavby nad 45 km/hpre tréningovú činnosť vo vymedzenom priestorev dolnej časti zdrže od ochranného pásma okolo ostrova po hať Drahovcevo vymedzenom priestore plachetníc a za rovnakých podmienok ako plachetnice

Poznámky:
VD Sĺňava:
prevádzka plavidla s úrovňou šíriaceho sa hluku od plavidla nad 70 dB je zakázaná

Okrem plavebných opatrení uvedených v tabuľke je potrebné oboznámiť sa aj s aktuálnymi plavebnými opatreniami vydanými ŠPS:

Plavebné opatrenia – aktuálne

Plavebné opatrenia pre UVC – aktuálne

Plavebné opatrenia – archív

 

Legenda značiek
X – na daný úsek sa vzťahuje príslušné povolenie alebo obmedzenie
Signálny znak A.1 - Zákaz plavbyA.1Zákaz preplávania
Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovaniaA.14Zákaz vodného lyžovaniaSignálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovaniaE.17Povolenie vodného lyžovania
znak_A12A.12Zákaz plavby plavidiel s vlastným pohonomSignálny znak E.15 - Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonomE.15Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom
Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrov
A.20Zákaz plavby vodných skútrovSignálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrovE.24Povolenie plavby vodných skútrov
Signálny znak A.15 - Zákaz plavby plachetníc
A.15Zákaz plavby plachetníc
Signálny znak E.18 - Povolenie plavby plachetníc
E.18Povolenie plavby plachetníc
Signálny znak A.17 - Zákaz windsurfingu
A.17Zákaz windsurfingu
Signálny znak E.20 - Povolenie windsurfingu
E.20Povolenie windsurfingu

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia