DOPRAVNÝ ÚRAD

Prehľad – uzavreté vodné cesty

  uzavretá vodná cesta (UVC)
upravuje plavebné opatrenie (PO)
sledovanosť vodných ciest (VC)
OBMEDZENIE
zákaz plavby
vodné skútre
vodné lyžovanie
spaľovacie motory
kĺzavý režim
rýchlostný motorizmus
plavba plachetníc
windsurfing
Signálny znak A.1 - Zákaz plavby
Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrov
Signálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrov
Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovania
Signálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovania
zákaz
zákaz
zákaz
plavba povolená
Signálny znak A.15 - Zákaz plavby plachetníc
Signálny znak E.18 - Povolenie plavby plachetníc
Signálny znak A.17 - Zákaz windsurfingu
Signálny znak E.20 - Povolenie windsurfingu
Banskobystrický kraj
VN Teplý vrch uzavretá VC  X
VN Ružiná
uzavretá VC X
VN Počúvadlo
uzavretá VC X
VN Kurinec
uzavretá VC X
Košický kraj
VN Zemplínska Šírava
PO č. 71/2015/UVC sledovaná uzavretá VC v aquatóriu ornitologickej rezervácie; pri úrovni hladiny nad kótou 113,9m n.m.a pod kótou 107,4 m n.m. viď. Vyhláška KÚŽP Košice č. 5/2011 z 10. marca 2011 vo vyhradenom priestore, min. 150m od brehu okrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi a miest, kde je to zakázané v zmysle zákona č. 364/02004 Z.z. okrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi a miest, kde je to zakázané v zmysle zákona č. 364/02004 Z.z.
VD Ružín I.
PO UVC č. 8/2010 uzavretá VC v ochrannom pásme; pri úrovni hladiny nad kótou 328,0 m n.m. a pod kótou 298,0 m n.m. 18h-10h Margecany – most r.km 82,5-83,5 a Kozinec – Bujanov r.km 77,0-78,0 X 18h-10h okrem priestorov určených pre vodné lyžovanie, kúpanie a priestoru vyznačeného zákaz. signál. znakmi okrem priestorov určených pre vodné lyžovanie, kúpanie a priestoru vyznačeného zákaz. signál. znakmi
VN Palcmanská Maša
PO UVC č. 7/2010 uzavretá VC v priestoroch označených zákazovými signálnymi znakmi a pri úrovni hladiny nad kótou 786,10 m n.m. a pod kótou 769,6 m n.m. X okrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a priestoru pre klietkový chov rýb okrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a priestoru pre klietkový chov rýb
Bratislavský kraj
VD Oširíd
PO UVC č. 2/2010 uzavretá VC 18h-10h vo vyhradenom priestore vo vymedzenom priestore mimo vyhradeného priestoru pre vodné lyžovanie a vodné skútre 18h-10h
VN Zlaté Piesky
PO UVC č. 5/2010 uzavretá VC X okrem vodnolyžiarskeho vleku X 18h-10h pre výcvik vo vymedzenom priestore a v určených hodinách (viď. PO )
VN Slnečné jazerá
PO UVC č. 41/2011 uzavretá VC X X X Čl.8 PO UVC č. 41/2011 Čl.8 PO UVC č. 41/2011
Nitriansky kraj
VD Bátovce – Lipovina
uzavretá VC X
VN Duchonka
PO13-2017-UVC uzavretá VC X X  X 18h-10h vo vyznačenom priestore vo vyznačenom priestore
Trenčiansky kraj
VN Matejovce
X
VN Brestovce
X
VN Stará Myjava
X
VN Brezová
X
VN Baračka
X
VN Svinná
X
VN Kanianka
X
VN Nováky
X
VD Nitrianske Rudno
PO UVC č. 18/2010 uzavretá VC pri úrovni hladiny nad kótou 322,2m n.n. a pod kótu 319,1m n.m. X X v priestoroch kúpalísk a pláží
VN Lazany
X
VN Brezany
X
VN Prejta – horná a dolná
X
VN Bolešov – Gilianka
X
VN Vystrkov
X
VN Veľké Uherce
X
VN Pod Dubovcom
X
VN Hoštiná
X
VN Brezolupy
X
VN Halačovce
X
VN Prusy
X
VN Nedašovce
X
VD Trenčianske Biskupice
PO UVC č. 21/2010 uzavretá VC pri úrovni hladiny nad kótou 258,5m n.m.a pod kótu 257,4m n.m. 1.5.-30.10. v čase 9h-19h od pravého brehu zdrže od vyústenia odpadového kanála VE Skalka po r.km 163,85 1.5. – 30.9. v čase 9h-18h koryto Váhu 100m od južného konca ostrova proti prúdu v priestoroch kúpalísk a pláží
VD Dolné Kočkovce
PO UVC č. 16/2010 uzavretá VC pri úrovni hladiny nad kótou 258,5m n.m. a pod kótu 257,4m n.m. 1.5.-30.10. v čase 9h-19h, min. 30m od brehu 1.5. – 30.9. v čase 9h-18h v priestoroch kúpalísk a pláží
Žilinský kraj
VD Žilina
PO UVC č. 22/2010 uzavretá VC pri úrovni hladiny nad kótou 352,0m n.m. a pod kótou 350,3m n.m. nočná 1.5.-30.10. v čase 9h-19h do r.km 258,5 1.5.-30.9. v čase 9h-18h v priestoroch kúpalísk a pláží
VD Oravská priehrada
PO34-2016-UVC sledovaná uzavretá VC pri úrovni hladiny nad kótou 601,5m a pod kótou 596,5m 1.5.-30.10. v čase 9h-19h, min. 150m od brehu 1.5.-30.9. v čase 9h-18h zátoka ústia Polhoranky, v priestore od mosta v NO proti prúdu Bielej Oravy v priestoroch kúpalísk a pláží
VD Nosická priehrada
PO UVC č. 19/2010 uzavretá VC pri úrovni hladiny nad kótou 279,6m n.m. a pod kótu 274,6m n.m. nočná 1.5.-30.10. v čase 9h-19h 1.5.-30.9. v čase 9h-18h UVC Nosická priehrada Pod Dubovcom v priestoroch kúpalísk a pláží
VD Liptovská Mara
PO126-2019-UVC sledovaná uzavretá VC pri úrovni hladiny nad kótou 565,5m n.m. a pod kótu 558,0m n.m. 1.5.-30.10. v čase 9h-19h, min. 150m od brehu 1.5.-30.9. v čase 9h-18h v priestoroch kúpalísk a pláží
Prešovský kraj
VD Domaša
PO UVC č. 6/2010 uzavretá VC v priestoroch označených zákazovými signálnymi znakmi a pri úrovni hladiny nad kótou 162,0 m n.m. a pod kótou 146,2 m n.m. X okrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a potápanie okrem priestorov vyznačených zákazovými signálnymi znakmi, miest na kúpanie a potápanie
Trnavský kraj
VD Sĺňava
PO UVC č. 3/2010 uzavretá VC prietok vody nad 500m3/s; celoročne v ochranných pásmach 18h-10h vo vymedzenom priestore vo vymedzenom priestore; v odpadovom kanáli VE Horná Streda a zdrži Sĺňava zákaz plavby nad 45 km/h 18h-10h v odpadovom kanáli VE Horná Streda a zdrži Sĺňava zákaz plavby nad 45 km/h pre tréningovú činnosť vo vymedzenom priestore v dolnej časti zdrže od ochranného pásma okolo ostrova po hať Drahovce vo vymedzenom priestore plachetníc a za rovnakých podmienok ako plachetnice

Poznámky:
VD Sĺňava:
prevádzka plavidla s úrovňou šíriaceho sa hluku od plavidla nad 70 dB je zakázaná

Okrem plavebných opatrení uvedených v tabuľke je potrebné oboznámiť sa aj s aktuálnymi plavebnými opatreniami vydanými ŠPS:

Plavebné opatrenia – aktuálne

Plavebné opatrenia pre UVC – aktuálne

Plavebné opatrenia – archív

 

Legenda značiek
X – na daný úsek sa vzťahuje príslušné povolenie alebo obmedzenie
Signálny znak A.1 - Zákaz plavby A.1 Zákaz preplávania
Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovania A.14 Zákaz vodného lyžovania Signálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovania E.17 Povolenie vodného lyžovania
znak_A12 A.12 Zákaz plavby plavidiel s vlastným pohonom Signálny znak E.15 - Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom E.15 Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom
Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrov
A.20 Zákaz plavby vodných skútrov Signálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrov E.24 Povolenie plavby vodných skútrov
Signálny znak A.15 - Zákaz plavby plachetníc
A.15 Zákaz plavby plachetníc
Signálny znak E.18 - Povolenie plavby plachetníc
E.18 Povolenie plavby plachetníc
Signálny znak A.17 - Zákaz windsurfingu
A.17 Zákaz windsurfingu
Signálny znak E.20 - Povolenie windsurfingu
E.20 Povolenie windsurfingu

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia