DOPRAVNÝ ÚRAD

Prehľad – vodné cesty

vodná cesta (VC)
VC v úsekupovolená plavba
zákaz plavby
max. rozmery plavidla
max. povolená rýchlosť
upravuje plavebné opatrenie (PO) sledovanosť vodnej cesty klasifikačná trieda vodnej cesty možnosť prevádzky pltímožnosť raftovania
skútre
vodné lyžovanie
Zákaz plavby s vlastným pohonom
Povolenie plavby s vlastným pohonom
od r.km
do r.km

Signálny znak A.1 - Zákaz plavby

Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrovSignálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrov Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovaniaSignálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovaniaznak_A12Signálny znak E.15 - Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom
Bodrog
65,3150,01ak je vodný stav vyšší ako I.povodňový stupeň, v prípade zamrznutia vodnej hladiny, ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30%L=70m, B=12m7km/hPO č. 70/2014výhľadovo sledovanáIV, Va
Dunaj
1880,201708,20vo vymedzených úsekochPO č. 29/2019sledovanáVIb, VIIokrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019úseky uvedené v PO č. 29/2019okrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019úseky uvedené v PO č. 29/2019
Dunaj – VD Gabčíkovo
38,450,00na r.km 37,15-11,30 Hrušovskej zdrže a prívodného kanála a na r.km 6,00-0,30 odpadového kanála VD Gabčíkovo pri rýchlosti vetra 12,5 m/s, pre kompu v km 24,6 pri rýchlosti vetra 10m/s, pri zníženej viditeľnostiPO č. 107/2016
Dunajec
Nokle – prístav Lesnica168,40154,4015.11. – 31.03., za zníženej viditeľnosti, ak je vodný stav na vodočte SHMÚ Červený Kláštor vyšší ako 100cm alebo 95 cm a má stúpajúcu tendenciu, 200cm a vyšší pre raftyXX
Hornád
výhľadovo sledovanáIV, Va
Hron
Banská Bystrica – Revištské Podhradie181,00114,501.11. – 31.3., za zníženej viditeľnostiPO č. 20/2010výhľadovo sledovanáI, IIIX
Laborec
11,170,00ak je vodný stav vyšší ako I.povodňový stupeň, v prípade zamrznutia vodnej hladiny, ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30%L=15m, B=5m7km/hvýhľadovo sledovanáIV, Va
Latorica9,860,00ak je vodný stav vyšší ako I.povodňový stupeň, v prípade zamrznutia vodnej hladiny, ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30%L=15m, B=5m7km/hvýhľadovo sledovanáIV, Va
Morava
r.km 0,00 – 6,00 sledovaná
r.km 6,00 – 99,00 výhľadovo sledovaná
Vbna spoločnom  slovensko – rakúskom úseku zákaz vydaný rakúskym orgánom
Nitra
od zaústenia do Váhu po mesto Nitravýhľadovo sledovanáVa
Orava
Tvrdošín – Kraľovany57,800,001.11. – 31.3., za zníženej viditeľnosti, ak vodný stav na vodočte SHMÚ Tvrdošín dosiahol 180 cm a 210cm pre raftyPO č. 21/2010XX
Váh
Barierová – Strečno271,40264,001.11.- 31.3., za zníženej viditeľnosti, ak vodný stav na vodočte SHMÚ Strečno dosiahol 150 cm a 170cm pre raftyPO č. 22/2010výhľadovo sledovanáI, IIIXX
Váh
0,0063,36PO č. 29/2019sledovanáVIaokrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019úseky uvedené v PO č. 29/2019okrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019úseky uvedené v PO č. 29/2019
Váh
0,0070,00sledovanáVIa
Váh
70,00240,00výhľadovo sledovanáVa, Vb
Váh
prepojenie na Odruvýhľadovo sledovanáVa, Vb

Okrem plavebných opatrení uvedených v tabuľke je potrebné oboznámiť sa aj s aktuálnymi plavebnými opatreniami vydanými ŠPS:

Plavebné opatrenia – aktuálne

Plavebné opatrenia pre UVC – aktuálne

Plavebné opatrenia – archív

 

 Legenda značiek
X – na daný úsek sa vzťahuje príslušné povolenie alebo obmedzenie
 Signálny znak A.1 - Zákaz plavby A.1 Zákaz preplávania
Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovania A.14 Zákaz vodného lyžovaniaSignálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovania E.17 Povolenie vodného lyžovania
znak_A12 A.12 Zákaz plavby plavidiel s vlastným pohonomSignálny znak E.15 - Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom E.15 Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom
Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrov
 A.20 Zákaz plavby vodných motocyklovSignálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrov E.24 Povolenie plavby vodných motocyklov
Signálny znak A.15 - Zákaz plavby plachetníc
 A.15 Zákaz plavby plachetníc
Signálny znak E.18 - Povolenie plavby plachetníc
 E.18 Povolenie plavby plachetníc
Signálny znak A.17 - Zákaz windsurfingu
 A.17 Zákaz windsurfingu
Signálny znak E.20 - Povolenie windsurfingu
 E.20 Povolenie windsurfingu

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia