DOPRAVNÝ ÚRAD

Prehľad – vodné cesty

vodná cesta (VC)
VC v úseku povolená plavba
zákaz plavby
max. rozmery plavidla
max. povolená rýchlosť
upravuje plavebné opatrenie (PO) sledovanosť vodnej cesty klasifikačná trieda vodnej cesty možnosť prevádzky pltí možnosť raftovania
skútre
vodné lyžovanie
Zákaz plavby s vlastným pohonom
Povolenie plavby s vlastným pohonom
od r.km
do r.km

Signálny znak A.1 - Zákaz plavby

Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrov Signálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrov Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovania Signálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovania znak_A12 Signálny znak E.15 - Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom
Bodrog
65,31 50,01 ak je vodný stav vyšší ako I.povodňový stupeň, v prípade zamrznutia vodnej hladiny, ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30% L=70m, B=12m 7km/h PO č. 70/2014 výhľadovo sledovaná IV, Va
Dunaj
1880,20 1708,20 vo vymedzených úsekoch PO č. 29/2019 sledovaná VIb, VII okrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019 úseky uvedené v PO č. 29/2019 okrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019 úseky uvedené v PO č. 29/2019
Dunaj – VD Gabčíkovo
38,45 0,00 na r.km 37,15-11,30 Hrušovskej zdrže a prívodného kanála a na r.km 6,00-0,30 odpadového kanála VD Gabčíkovo pri rýchlosti vetra 12,5 m/s, pre kompu v km 24,6 pri rýchlosti vetra 10m/s, pri zníženej viditeľnosti PO č. 107/2016
Dunajec
Nokle – prístav Lesnica 168,40 154,40 15.11. – 31.03., za zníženej viditeľnosti, ak je vodný stav na vodočte SHMÚ Červený Kláštor vyšší ako 100cm alebo 95 cm a má stúpajúcu tendenciu, 200cm a vyšší pre rafty X X
Hornád
výhľadovo sledovaná IV, Va
Hron
Banská Bystrica – Revištské Podhradie 181,00 114,50 1.11. – 31.3., za zníženej viditeľnosti PO č. 20/2010 výhľadovo sledovaná I, III X
Laborec
11,17 0,00 ak je vodný stav vyšší ako I.povodňový stupeň, v prípade zamrznutia vodnej hladiny, ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30% L=15m, B=5m 7km/h výhľadovo sledovaná IV, Va
Latorica 9,86 0,00 ak je vodný stav vyšší ako I.povodňový stupeň, v prípade zamrznutia vodnej hladiny, ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30% L=15m, B=5m 7km/h výhľadovo sledovaná IV, Va
Morava
r.km 0,00 – 6,00 sledovaná
r.km 6,00 – 99,00 výhľadovo sledovaná
Vb na spoločnom  slovensko – rakúskom úseku zákaz vydaný rakúskym orgánom
Nitra
od zaústenia do Váhu po mesto Nitra výhľadovo sledovaná Va
Orava
Tvrdošín – Kraľovany 57,80 0,00 1.11. – 31.3., za zníženej viditeľnosti, ak vodný stav na vodočte SHMÚ Tvrdošín dosiahol 180 cm a 210cm pre rafty PO č. 21/2010 X X
Váh
Barierová – Strečno 271,40 264,00 1.11.- 31.3., za zníženej viditeľnosti, ak vodný stav na vodočte SHMÚ Strečno dosiahol 150 cm a 170cm pre rafty PO č. 22/2010 výhľadovo sledovaná I, III X X
Váh
0,00 63,36 PO č. 29/2019 sledovaná VIa okrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019 úseky uvedené v PO č. 29/2019 okrem výnimiek uvedených v PO č. 29/2019 úseky uvedené v PO č. 29/2019
Váh
0,00 70,00 sledovaná VIa
Váh
70,00 240,00 výhľadovo sledovaná Va, Vb
Váh
prepojenie na Odru výhľadovo sledovaná Va, Vb

Okrem plavebných opatrení uvedených v tabuľke je potrebné oboznámiť sa aj s aktuálnymi plavebnými opatreniami vydanými ŠPS:

Plavebné opatrenia – aktuálne

Plavebné opatrenia pre UVC – aktuálne

Plavebné opatrenia – archív

 

 Legenda značiek
X – na daný úsek sa vzťahuje príslušné povolenie alebo obmedzenie
 Signálny znak A.1 - Zákaz plavby  A.1  Zákaz preplávania
Signálny znak A.14 - Zákaz vodného lyžovania  A.14  Zákaz vodného lyžovania Signálny znak E.17 - Povolenie vodného lyžovania  E.17  Povolenie vodného lyžovania
znak_A12  A.12  Zákaz plavby plavidiel s vlastným pohonom Signálny znak E.15 - Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom  E.15  Povolenie plavby plavidiel s vlastným pohonom
Signálny znak A.20 - Zákaz plavby vodných skútrov
 A.20  Zákaz plavby vodných motocyklov Signálny znak E.24 - Povolenie plavby vodných skútrov  E.24  Povolenie plavby vodných motocyklov
Signálny znak A.15 - Zákaz plavby plachetníc
 A.15  Zákaz plavby plachetníc
Signálny znak E.18 - Povolenie plavby plachetníc
 E.18  Povolenie plavby plachetníc
Signálny znak A.17 - Zákaz windsurfingu
 A.17  Zákaz windsurfingu
Signálny znak E.20 - Povolenie windsurfingu
 E.20  Povolenie windsurfingu

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia