DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebné opatrenia pre uzavreté vodné cesty

 

Zoznam Plavebných opatrení Dopravného úradu, ktorými sa riadi plavba na uzavretých vodných cestách (UVC) v SR
Platné od Platné do PDF
Plavebné opatrenie č. 70/2029/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava 22.06.2024 23.06.2024 PO70-2024-UVC
Plavebné opatrenie č. 69/2029/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava 22.06.2024 23.06.2024 PO69-2024-UVC
Plavebné opatrenie č. 64/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara 27.06.2024 30.06.2024 PO64-2024-UVC
Plavebné opatrenie č. 62/2024/UVC o výcviku Ozbrojených síl SR na UVC Vodné dielo Žilina 17.06.2024 21.06.2024 PO62-2024-UVC
Plavebné opatrenie č. 59/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada 21.06.2024 21.06.2024 PO59-2024-UVC
Plavebné opatrenie č. 57/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC VD Oravská priehrada 22.06.2024 23.06.2024 PO57-2024-UVC

Platné plavebné opatrenia pre UVC z minulých rokov

Dovoľujeme si týmto oznámiť právnickým a fyzickým osobám zúčastneným na vnútrozemskej plavbe, že keďže na Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2014 prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť Štátnej plavebnej správy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky platné a účinné plavebné opatrenia uložené Štátnou plavebnou správou zostávajú naďalej v platnosti, pričom  všetky právnické a fyzické osoby zúčastnené na vnútrozemskej plavbe sú povinné ich aj naďalej dodržiavať.

Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara
– Situácia osadenia plavebných znakov na UVC VD Liptovská Mara
25.09.2019 PO126-2019-UVC
Plavebné opatrenie č. 42/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC Slnečné jazerá v Senci
obrázok vodnej plochy Slnečné jazerá v Senci s legendou
14.06.2019 PO42-2019-UVC
Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka
Situácia osadenia signálnych znakov na UVC VN Duchonka
03.04.2017 PO13-2017-UVC
Plavebné opatrenie č. 34/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada
– Situácia osadenia plavebných znakov na UVC Oravská priehrada
09.06.2016 PO34-2016-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 71/2015, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Zemplínska Šírava
– Situácia osadenia plavebných znakov na UVC VN Zemplínska Šírava (PDF)
17.06.2015 PO71-2015-UVC
Plavebné opatrenie č. 21/2015/UVC o prevádzke flyboardingu na uzavretých vodných cestách SR 20.04.2015 PO21-2015-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 22/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Žilina 13.01.2010 PO22-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 21/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Trenčianske Biskupice 13.01.2010 PO21-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 19/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC Nosická priehrada 13.01.2010 PO19-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 18/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Nitrianske Rudno 13.01.2010 PO18-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 16/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Dolné Kočkovce 13.01.2010 PO16-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 8/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Ružín I 13.01.2010 PO08-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 7/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Palcmanská Maša 13.01.2010 PO07-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 6/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Domaša 13.01.2010 PO06-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 5/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Zlaté Piesky 13.01.2010 PO05-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 3/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Sĺňava 13.01.2010 PO03-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 2/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Oširíd 13.01.2010 PO02-2010-UVC

Spätná väzba od návštevníko

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia