DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebné opatrenia pre uzavreté vodné cesty

Zoznam Plavebných opatrení Dopravného úradu, ktorými sa riadi plavba na uzavretých vodných cestách (UVC) v SR

Platné odPlatné doPDF

Platné plavebné opatrenia pre UVC z minulých rokov

Dovoľujeme si týmto oznámiť právnickým a fyzickým osobám zúčastneným na vnútrozemskej plavbe, že keďže na Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2014 prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť Štátnej plavebnej správy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky platné a účinné plavebné opatrenia uložené Štátnou plavebnou správou zostávajú naďalej v platnosti, pričom  všetky právnické a fyzické osoby zúčastnené na vnútrozemskej plavbe sú povinné ich aj naďalej dodržiavať.

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka
Situácia osadenia signálnych znakov na UVC VN Duchonka
03.04.2017PO13-2017-UVC
Plavebné opatrenie č. 70/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara
- Situácia osadenia plavebných znakov na UVC VD Liptovská Mara
18.07.2016PO70-2016-UVC
Plavebné opatrenie č. 34/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada
- Situácia osadenia plavebných znakov na UVC Oravská priehrada
09.06.2016PO34-2016-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 71/2015, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Zemplínska Šírava
- Situácia osadenia plavebných znakov na UVC VN Zemplínska Šírava (PDF)
17.06.2015PO71-2015-UVC
Plavebné opatrenie č. 21/2015/UVC o prevádzke flyboardingu na uzavretých vodných cestách SR20.04.2015PO21-2015-UVC
Plavebné opatrenie č. 41/2011/UVC: Podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Slnečné jazerá30.05.2011PO41-2011-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 22/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Žilina13.01.2010PO22-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 21/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Trenčianske Biskupice13.01.2010PO21-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 19/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC Nosická priehrada13.01.2010PO19-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 18/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Nitrianske Rudno13.01.2010PO18-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 16/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Dolné Kočkovce13.01.2010PO16-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 8/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Ružín I13.01.2010PO08-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 7/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Palcmanská Maša13.01.2010PO07-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 6/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Domaša13.01.2010PO06-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 5/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Zlaté Piesky13.01.2010PO05-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 3/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Sĺňava13.01.2010PO03-2010-UVC
Plavebné opatrenie UVC č. 2/2010: podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Oširíd13.01.2010PO02-2010-UVC

Spätná väzba od návštevníko

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia