DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebné opatrenia

Plavebné opatrenia ukladané Dopravným úradom podľa zákona č. 338/2000 Z z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho neskoršom znení majú určovať podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, zaistiť bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky, alebo nariadiť zastavenie plavby, ak si to zachovanie bezpečnosti, alebo možnosť ohrozenia vyžaduje.

Plavebné opatrenia upravujú uvedené podmienky vzhľadom na reálny existujúci stav vodnej cesty, alebo prístavu. V prípade, ak si to okolnosti vyžadujú (napr. zmení sa stav na vodnej ceste, prípadne nastane zmena v prístavoch a pod.), Dopravný úrad vydáva nové plavebné opatrenie.

Je preto dôležité sledovať aktuálne plavebné opatrenia, ktoré sú prístupné a zverejňované na Kapitanátoch Bratislava a Komárno a na web stránkach Dopravného úradu.


Informácie o obmedzeniach pre plavbu na Dunaji v jednotlivých štátoch v súvislosti s ochorením COVID-19.


Zoznam aktuálnych plavebných opatrení Dopravného úradu, ktorými sa riadi plavba na slovenských vodných tokoch:

Platné od Platné do PDF
Plavebné opatrenie č. 47/2020 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov (km 36,400 – 31,000) 08.07.2020 09.07.2020 PO47-2020
Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov (km 34,000 – 32,000) 08.07.2020 odvolania PO46-2020
Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1864,700 – 1864,330) 07.07.2020 odvolania PO45-2020
Plavebné opatrenie č. 43/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo 07.07.2020 08.07.2020 PO43-2020
Plavebné opatrenie č. 32/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1869,100) 17.06.2020 01.12.2020 PO32-2020
Plavebné opatrenie č. 27/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1786,900 – 1785,950) 16.06.2020 odvolania PO27-2020
Plavebné opatrenie č. 24/2020 o zrušení Plavebného opatrenia č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 05.06.2020 PO24-2020
Plavebné opatrenie č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 01.06.2020 odvolania PO22-2020

PO22-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 21/2020 o plavebnej prekážke na vodnej ceste Váh (r.km 57,950; Šaľa) 27.05.2020 odvolania PO21-2020
Plavebné opatrenie č. 20/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 27.05.2020 31.05.2020 PO20-2020

PO20-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 19/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 20.05.2020 26.05.2020 PO19-2020

PO19-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 18/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 18.05.2020 19.05.2020 PO18-2020

PO18-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 17/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 15.05.2020 17.05.2020 PO17-2020

PO17-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 15/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 01.05.2020 14.05.2020 PO15-2020

PO15-2020-EN

 

Plavebné opatrenie č. 14/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 20.04.2020 30.042020 PO14-2020

PO14-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 13/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 16.04.2020 19.04.2020 PO13-2020

PO13-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 10/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 20.03.2020 odvolania PO10-2020

PO10-2020-EN

 

Plavebné opatrenie č. 9/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 19.03.2020 20.03.2020 PO09-2020

PO09-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 8/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 13.03.2020 19.03.2020 PO08-2020

PO08-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 7/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR 12.03.2020 13.03.2020 PO07-2020

PO07-2020-EN

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava 04.03.2020 odvolania PO06-2020
Plavebné opatrenie č. 05/2020 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice (r.km 43,900 – 43,800) 11.03.2020 odvolania PO05-2020
Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“ 02.03.2020 PO04-2020

Platné plavebné opatrenia z minulých rokov

Dovoľujeme si týmto oznámiť právnickým a fyzickým osobám zúčastneným na vnútrozemskej plavbe, že keďže na Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2014 prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť Štátnej plavebnej správy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky platné a účinné plavebné opatrenia uložené Štátnou plavebnou správou zostávajú naďalej v platnosti, pričom  všetky právnické a fyzické osoby zúčastnené na vnútrozemskej plavbe sú povinné ich aj naďalej dodržiavať.

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh (r.km 1,400) 09.12.2019 odvolania PO143-2019
Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/2020 20.11.2019 odvolania PO139-2019
Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj 01.08.2019 PO84-2019
Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363 22.05.2019 PO29-2019
Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj (r.km 1860,500 – 1859,900) 25.04.2019 odvolania PO17-2019
Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel 20.03.2019 PO09-2019
Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj 13.07.2018 odvolania PO74-2018
Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno 06.04.2018 odvolania PO14-2018
Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR 14.12.2016 PO148-2016
Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice 02.11.2016 PO143-2016
Plavebné opatrenie č. 120/2016 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku 19.09.2016 PO120-2016
Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo 30.08.2016 PO107-2016
Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov 17.02.2016 PO03-2016
Plavebné opatrenie č. 155/2014 o obmedzení a zastavení plavby počas povodňových prietokov 26.09.2014 PO155-2014
Plavebné opatrenie č. 70/2014 ktorým sa určujú pravidlá prevádzky plavidiel na vodnej ceste Bodrog 13.06.2014 PO70-2014
Plavebné opatrenie č. 40/2013 o prípustných rozmeroch zostáv plavidiel na rieke Dunaj v úseku od r.km 1880,20 po r.km 1708,20 04.06.2013 PO40-2013
Plavebné opatrenie č. 166/2011 o zrušení vytýčenia plavebnej dráhy na VC Váh 18.10.2011 PO166-2011
Plavebné opatrenie č. 06/2011 o zákaze státia na plávajúcom zariadení 11.01.2011 PO06-2011
Plavebné opatrenie č. 26/2010: podmienky Štátnej plavebnej správy na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dunaj 15.04.2010 PO26-2010
Plavebné opatrenie č. 22/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Váh v úseku Barierová – Strečno 12.04.2010 PO22-2010
Plavebné opatrenie č. 21/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Orava v úseku Tvrdošín – Kraľovany 12.04.2010 PO21-2010
Plavebné opatrenie č. 20/2010: Poriadok k plavbe osobných pltí na vodnej ceste Hron v úseku Banská Bystrica – Revištské Podhradie 12.04.2010 PO20-2010
Plavebné opatrenie č. 71/2009: Poriadok k plavbe osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na slovensko – poľskom úseku VC Dunajec 13.08.2009 PO71-2009

Spätá väzba od návštevníko

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia