DOPRAVNÝ ÚRAD

Veľké plavidlá

Veľké plavidlá sú všetky tie, ktoré nepatria do kategórie malých plavidiel, t. j. môžu prepravovať viac ako 12 cestujúcich alebo dĺžka trupu je väčšia ako 20 m ( resp. 24 m ) alebo sú určené na prepravu v tlačnej, vlečnej alebo bočne zviazanej zostave alebo to je plávajúci stroj alebo prievozná loď.

Veľké plavidlá sú legislatívne upravené:

  • zákonom č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • nariadením vlády SR č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
  • vyhláškou MDPT SR č. 59/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla

Informácie o možnostiach prístupu k právnym predpisom nájdete na tejto stránke.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia