DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Multilaterálna dohoda ADN / M025 podľa oddielu 1.5.1 ADN

Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

Aktualizované testové otázky z CEVNI

Platnosť preukazu Vodca malého plavidla – informácia

Informácia o skúške na získanie odbornej spôsobilosti Lodný kapitán – osvedčenie skupiny A

Vydávanie potvrdení znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia