DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

    Zastavenie plavby na Dunaji
    Na vodnej ceste Dunaj bude v súvislosti s výstavbou Starého mosta v Bratislave (rkm 1868,14) opätovne na tri dni zastavená plavba –  od 23.10.2015 do 25.10.2015. V tomto období musí byť zastavená plavba.

    © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

    Dodávateľ portálového riešenia