DOPRAVNÝ ÚRAD

Vydávanie preukazov odborných spôsobilostí

Dopravný úrad v zmysle § 39 písm. i) bod 2., 3. a 5 zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov vydáva preukazy odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla.

Žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti sa musí osobne dostaviť na Dopravný úrad, kde budú zosnímané jeho fotografia tváre a podpis. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je spoplatnené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sumou 10,- eur.

Snímanie fotografie a podpisu žiadateľov o vydanie preukazu a podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je možné počas stránkových hodín.

Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonáva Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov na adrese Prístavná 10 (budova kapitanátu), 821 09 Bratislava.

Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla vykonávajú Odbory štátneho odborného dozoru na adresách:

  • Bratislava – Odbor štátneho odborného dozoru Bratislava, Prístavná 10 (budova kapitanátu), 821 09;
  • Komárno – Odbor štátneho odborného dozoru Komárno, Ostrov svätej Alžbety sup.č.3098, 945 01
  • Košice – Odbor štátneho odborného dozoru Košice, Slnečná 24, 040 01 Košice
  • Žilina – Odbor štátneho odborného dozoru Žilina, Horný Val 65/28, 010 01

Divízia vnútrozemskej plavby – kontakty

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia