Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

Z dôvodu novelizácie zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravný úrad vydal aktualizované znenie súborov testových otázok ku skúškam odbornej spôsobilosti člena vodcu malého plavidla. Aktualizované testové otázky sú k dispozícii na tejto stránke.