Plavebné opatrenie č. 65/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na uzavretej vodnej ceste Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 65/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na uzavretej vodnej ceste Vodné dielo Žilina

Termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla na rok 2017

Termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla na rok 2017

Obmedzená dostupnosť spojenia s Kapitanátom Bratislava

Obmedzená dostupnosť rádiofónneho a telefónneho spojenia s Kapitanátom Bratislava

Plavebné opatrenie č. 120/2016 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 120/2016 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 70/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 70/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 34/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 34/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada

Aktualizované testové otázky z CEVNI

Aktualizované testové otázky z CEVNI

Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov

Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov

Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI, 5. revidované vydanie)

Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI, 5. revidované vydanie)