Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Nové štandardizované formuláre DAVID

Nové štandardizované formuláre DAVID

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  06315/2020/PBVCP-7                                                                          Bratislava 08.06.2020     O Z N A M Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla    Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla ako náhrada za neuskutočnené štátne skúšky, bude organizovať nasledovne:   Termín konania skúšky Odborná spôsobilosť 22. – 24.06.2020 –  opravné skúšky pre všetky spôsobilosti 06. – 08.07.2020 – lodný kapitán I. tr. a III. tr. – […]

Oznam – obnovenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Oznam – obnovenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe.

Termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla na rok 2017

Termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla na rok 2017

Obmedzená dostupnosť spojenia s Kapitanátom Bratislava

Obmedzená dostupnosť rádiofónneho a telefónneho spojenia s Kapitanátom Bratislava

Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo