Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Plavebné opatrenie č. 22/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 22/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 21/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 21/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 20/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 20/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Nové štandardizované formuláre DAVID

Nové štandardizované formuláre DAVID

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 13/2021 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 13/2021 o prácach na vodnej ceste Váh