Plavebné opatrenie č. 13/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 120,344 a VN Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 13/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 120,344 a VN Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 12/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj r.km 1869,400 – 1867,500

Plavebné opatrenie č. 12/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj r.km 1869,400 – 1867,500

Plavebné opatrenie č. 11/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 11/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 10/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200

Plavebné opatrenie č. 10/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200

Plavebné opatrenie č. 07/2024 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 07/2024 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 06/2024 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 06/2024 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 04/2024 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 04/2024 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500

Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500

Oznam o vydávaní služobných lodníckych knižiek Európskej únie

Oznam o vydávaní služobných lodníckych knižiek Európskej únie

Plavebné opatrenie č. 161/2023 o povinnej výbave hausbótov a malých plavidiel

Plavebné opatrenie č. 161/2023 o povinnej výbave hausbótov a malých plavidiel