Plavebné opatrenie č. 02/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 01/2021

Plavebné opatrenie č. 02/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 01/2021

Plavebné opatrenie č. 01/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 01/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021

Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021

Plavebné opatrenie č. 116/2020 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 116/2020 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  06315/2020/PBVCP-7                                                                          Bratislava 08.06.2020     O Z N A M Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla    Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla ako náhrada za neuskutočnené štátne skúšky, bude organizovať nasledovne:   Termín konania skúšky Odborná spôsobilosť 22. – 24.06.2020 –  opravné skúšky pre všetky spôsobilosti 06. – 08.07.2020 – lodný kapitán I. tr. a III. tr. – […]

Oznam – obnovenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Oznam – obnovenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava