Plavebné opatrenie č. 30/2019 o verejnom podujatí na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 30/2019 o verejnom podujatí na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 28/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 28/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 27/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 27/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 26/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 26/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 25/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 25/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 22/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 22/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada