Plavebné opatrenie č. 01/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500

Plavebné opatrenie č. 01/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500

Plavebné opatrenie č. 152/2021 o používaní rádiokomunikačného jazyka úseku vodnej cesty Dunaj medzi Devínom a Moháčom

Plavebné opatrenie č. 152/2021 o používaní rádiokomunikačného jazyka úseku vodnej cesty Dunaj medzi Devínom a Moháčom

Oznam pre záujemcov o vykonanie skúšky, vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vydanie služobnej lodníckej knižky

Oznam pre záujemcov o vykonanie skúšky, vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vydanie služobnej lodníckej knižky

Plavebné opatrenie č. 150/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 150/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022

Plavebné opatrenie č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022

Plavebné opatrenie č. 135/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,200 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 135/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,200 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 134/2021 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 134/2021 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Nové štandardizované formuláre DAVID

Nové štandardizované formuláre DAVID

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron