Plavebné opatrenie č. 21/2020 o plavebnej prekážke na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 21/2020 o plavebnej prekážke na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 20/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 20/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 16/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 16/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 12/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Oznam – pozastavenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Oznam – pozastavenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 05/2020 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice

Plavebné opatrenie č. 05/2020 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 02/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 02/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 01/2020 o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 01/2020 o zrušení plavebných opatrení