Plavebné opatrenie č. 31/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 31/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 30/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 30/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 29/2017 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 29/2017 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 28/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 28/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 27/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 27/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 26/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 26/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 24/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 24/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 23/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 23/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 22/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 22/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka