Plavebné opatrenie č. 01/2019 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 01/2019 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 152/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 152/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 151/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 151/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 150/2018 o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 150/2018 o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 147/2018 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2018/2019

Plavebné opatrenie č. 147/2018 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2018/2019

Plavebné opatrenie č. 144/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 144/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 133/2018 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 133/2018 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj