Plavebné opatrenie č. 145/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 145/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 144/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 144/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 143/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 143/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 141/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 141/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 133/2018 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 133/2018 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 116/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 116/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 103/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 103/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj