Plavebné opatrenie č. 123/2020 – práce na vyťahovaní potopeného remorkéra Wallsee v Prístave Bratislava (bazén NOL)

Plavebné opatrenie č. 123/2020 – práce na vyťahovaní potopeného remorkéra Wallsee v Prístave Bratislava (bazén NOL)

Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021

Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021

Plavebné opatrenie č. 121/2020 o zákaze vyplávania a vplávania do bazéna opravovne lodí (NOL) v Prístave Bratislava

Plavebné opatrenie č. 121/2020 o zákaze vyplávania a vplávania do bazéna opravovne lodí (NOL) v Prístave Bratislava

Plavebné opatrenie č. 118/2020 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 118/2020 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 116/2020 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 116/2020 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 114/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 114/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 113/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 113/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363