Plavebné opatrenie č. 08/2019 ktorým sa vydávajú “Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji”

Plavebné opatrenie č. 08/2019 ktorým sa vydávajú “Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji”

Plavebné opatrenie č. 07/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 07/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 06/2019 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 06/2019 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe.

Plavebné opatrenie č. 02/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 02/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 147/2018 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2018/2019

Plavebné opatrenie č. 147/2018 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2018/2019

Plavebné opatrenie č. 144/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 144/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara