Plavebné opatrenie č. 134/2022 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023

Plavebné opatrenie č. 134/2022 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023

Oznam – Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2023

Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách SR

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Plavebné opatrenie č. 130/2022 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 130/2022 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Novelizácia zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

Dovoľujeme si upozorniť osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu na zákon č. 336/2022 Z.z. z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Plavebné opatrenie č. 106/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj, r.km 1864,500 – 1864,070

Plavebné opatrenie č. 106/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj, r.km 1864,500 – 1864,070

Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400

Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400