Plavebné opatrenie č. 121/2019 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 121/2019 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 120/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 120/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 119/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 119/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 118/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 118/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 117/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 117/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 116/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 116/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 112/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 112/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 78/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 78/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj