Plavebné opatrenie č. 70/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 70/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 69/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 69/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 68/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 68/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 61/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Duna

Plavebné opatrenie č. 61/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Duna

Plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 36/2019/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 36/2019/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 22/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 22/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj