Plavebné opatrenie č. 81/2022/UVC o verejnom podujatí na Vodnom diele Žilina

Plavebné opatrenie č. 81/2022/UVC o verejnom podujatí na Vodnom diele Žilina

Plavebné opatrenie č. 80/2022 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,000 – 31,000

Plavebné opatrenie č. 80/2022 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,000 – 31,000

Plavebné opatrenie č. 79/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 79/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 78/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 78/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 77/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC  Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 77/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC  Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400

Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400

Plavebné opatrenie č. 63/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1786,700 – 1786,000

Plavebné opatrenie č. 63/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1786,700 – 1786,000

Plavebné opatrenie č. 58/2022 o práca na vodnej ceste Dunaj rkm 1792,800 – 1792,700

Plavebné opatrenie č. 58/2022 o práca na vodnej ceste Dunaj rkm 1792,800 – 1792,700

Oznam – Mimoriadny termín opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam – Mimoriadny termín opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla