Portál EuRIS pre vnútrozemskú plavbu predstavuje novú verziu

Rok po svojom spustení prináša portál EuRIS www.eurisportal.eu pre vnútrozemskú plavbu novú verziu s novými funkciami a zlepšenou používateľskou prívetivosťou. Na základe spätnej väzby od používateľov sa okrem iného zlepšil postup podávania žiadostí o priradenie plavidla a optimalizovala sa viditeľnosť a dostupnosť údajov.

Od spustenia systému EuRIS si cestu k portálu našli už tisíce používateľov vnútrozemských vodných ciest. Oceňujú služby, ktoré EuRIS ponúka, a skutočnosť, že údaje z takmer celej európskej siete vodných ciest sú teraz dostupné na jednom mieste. Vývojári z oblasti profesionálnej aj rekreačnej plavby navyše profitujú z toho, že EuRIS poskytuje možnosť získavať údaje prostredníctvom API a využívať ich vo vlastných aplikáciách.

Nová verzia

V novej verzii systému EuRIS sa venovala veľká pozornosť zlepšeniu používateľskej prívetivosti portálu. Okrem iného majú teraz majitelia plavidiel väčšiu flexibilitu a možnosti na uľahčenie procesu podávania žiadostí o priradenie plavidla. Portál ponúka lepšiu viditeľnosť údajov a vylepšené možnosti vyhľadávania a filtrovania pre väčšinu služieb. Zlepšila sa podpora viacerých jazykov, napríklad názvy mnohých objektov (mosty, plavebné komory, kotviská, terminály) sú teraz k dispozícii v národnom jazyku. Vylepšené je aj vyhľadávanie týchto objektov.

Na základe spätnej väzby od koncových používateľov a prevádzkovateľov boli realizované ďalšie vylepšenia:

  • Vylepšené spracovanie a vizualizácia správ pre vodcov plavidiel
  • Geografické mapy zobrazujú relevantné informácie v oveľa väčšej mierke (dopravná situácia, hydrometeorologické informácie)
  • Lepšie sa spracúvajú a vizualizujú statické a aktuálne informácie o svetlých výškach mostov
  • Spresnili sa uverejnené prevádzkové časy infraštruktúry
  • Vypočítaná plavba obsahuje lepší popis plavby
  • Mnohé vylepšenia údajov, ich vizualizácie a spracovania správ
  • Všeobecné vylepšenia výkonu/bezpečnosti a opravy chýb.

Vylepšenia API

Na podporu používania ponúkaných služieb EuRIS nielen vo webovom rozhraní EuRIS, ale aj v mnohých iných aplikáciách s využitím služieb API, bola vytvorená nová časť s dokumentáciou k rozhraniu a príkladmi kódu. Tá je k dispozícii na adrese https://developers.eurisportal.eu a bude sa priebežne aktualizovať. Okrem toho bolo vykonaných niekoľko vylepšení obsahu a rozsahu API. Napríklad, majitelia plavidiel môžu ľahko získať informácie o polohe plavidiel.

Hlavným míľnikom je poskytnutie aktuálnych 27 000 km digitálnej siete vodných ciest a s ňou spojeného RIS Indexu na stiahnutie. Vývojári môžu tieto údaje použiť na vytváranie vlastných aplikácií a poskytovanie ďalších služieb alebo riešení. Všetky poskytované API systému EuRIS sú dostupné bezplatne ako otvorené údaje (okrem údajov chránených nariadením GDPR). Používatelia sa môžu prihlásiť na odber oznámení a byť tak informovaní o aktualizácii údajov alebo sprístupnení nových údajov.

Ďalšie kroky

V ďalších verziách sa očakáva kompletné prepracovanie plánovačov trás a ciest a ich použiteľnosti. Kvalita údajov sa bude neustále zlepšovať. Bude pridaná funkcia sťahovania máp IENC.

Partneri EuRIS budú pokračovať v ďalšom vývoji platformy v závislosti od potrieb a požiadaviek používateľov. Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu a vyjadriť želania týkajúce sa budúcnosti systému EuRIS prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke EuRIS – Kontakt (eurisportal.eu). Všetky pripomienky sú vítané a partneri ich budú brať do úvahy.

EuRIS – vaša brána k informáciám o vnútrozemskej plavbe v Európe

Platforma na adrese www.eurisportal.eu bola prvýkrát sprístupnená v septembri 2022 13 európskymi plavebnými orgánmi. Pokrýva hlavnú prepojenú sieť vnútrozemských vodných ciest v Európe. EuRIS poskytuje prístup k statickým a dynamickým informáciám, a tak poskytuje aktuálny, nepretržitý prehľad o vodných cestách.

Vodcovia plavidiel a iné subjekty môžu kedykoľvek zhromažďovať informácie v reálnom čase a získať prehľad o aktuálnej dopravnej situácií na svojej trase plavby, čakacích dobách, nehodách alebo poruchách, ktoré ovplyvňujú celkový čas cesty. To pomáha používateľom vnútrozemských vodných ciest plánovať svoju plavbu a čas príchodu do cieľa v celej Európe. Môžu tiež zdieľať informácie s ostatnými, napríklad svoj predpokladaný čas príchodu. Tieto informácie sú dostupné v chránenom prostredí, takže súkromie všetkých používateľov je zaručené.

www.eurisportal.eu