Aktualizované testové otázky z CEVNI

Z dôvodu vydania novej verzie Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI, 5. revidované vydanie) Dopravný úrad vydal aktualizované znenie súborov testových otázok z CEVNI ku skúškam odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla. Aktualizované testové otázky sú k dispozícii na týchto stránkach:

– otázky ku skúškam odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

– otázky ku skúškam odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla