Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka