Plavebné opatrenie č. 03/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 03/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 02/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 02/2020 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 01/2020 o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 01/2020 o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/2020

Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/2020

Plavebné opatrenie č. 137/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 137/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 133/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 133/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 112/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 112/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj