Plavebné opatrenie č. 22/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 22/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 21/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 21/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 20/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 20/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 13/2021 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 13/2021 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 12/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 10/2021 o vykonaní umelej záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Plavebné opatrenie č. 10/2021 o vykonaní umelej záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Plavebné opatrenie č. 06/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 06/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov