Plavebné opatrenie č. 45/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj (Bratislava)

Plavebné opatrenie č. 45/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj (Bratislava)

Plavebné opatrenie č. 44/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 44/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 43/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Váh (Trenčín – Orechové)

Plavebné opatrenie č. 43/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Váh (Trenčín – Orechové)

Plavebné opatrenie č. 42/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na UVC Ružín

Plavebné opatrenie č. 42/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na UVC Ružín

Plavebné opatrenie č. 41/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 41/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 39/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 39/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 37/2018 o zastavení plavby na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 37/2018 o zastavení plavby na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 34/2018 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 34/2018 o prácach na vodnej ceste Váh