Plavebné opatrenie č. 150/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 150/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 149/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 149/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022

Plavebné opatrenie č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022

Plavebné opatrenie č. 145/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 145/2021 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 144/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo km 7,500 – 7,200

Plavebné opatrenie č. 144/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo km 7,500 – 7,200

Plavebné opatrenie č. 143/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – horná rejda ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 143/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – horná rejda ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 136/2021 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 136/2021 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 135/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,200 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 135/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,200 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 134/2021 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 134/2021 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 132/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 123/2021

Plavebné opatrenie č. 132/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 123/2021