Plavebné opatrenie č. 113/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 113/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 112/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 112/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 111/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 111/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 110/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 110/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 100/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 100/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko

Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj