Plavebné opatrenie č. 140/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 140/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 133/2018 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 133/2018 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Plavebné opatrenie č. 120/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 120/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 116/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 116/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 107/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 103/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 103/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 72/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 72/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_