Plavebné opatrenie č. 147/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 147/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 146/2023 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 2,100 – 2,900

Plavebné opatrenie č. 146/2023 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 2,100 – 2,900

Plavebné opatrenie č. 145/2023 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 35,100

Plavebné opatrenie č. 145/2023 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 35,100

Plavebné opatrenie č. 144/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 144/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 140/2023 o prácach na vodnej ceste Morava r.km 1,900 – 2,100

Plavebné opatrenie č. 140/2023 o prácach na vodnej ceste Morava r.km 1,900 – 2,100

Plavebné opatrenie č. 133/2023 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 133/2023 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 120/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,300 – 35,600

Plavebné opatrenie č. 120/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,300 – 35,600

Plavebné opatrenie č. 119/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1879,000 – 1879,600

Plavebné opatrenie č. 119/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1879,000 – 1879,600

Plavebné opatrenie č. 98/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,400 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 98/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,400 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 63/2023 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000

Plavebné opatrenie č. 63/2023 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000