Plavebné opatrenie č. 77/2021 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Vlčie hrdlo

Plavebné opatrenie č. 77/2021 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Vlčie hrdlo

Plavebné opatrenie č. 76/2021 o znižovaní hladiny v prívodnom kanály VD Gabčíkovo a o zmene vytýčenia plavebnej dráhy VC Dunaj v úsekoch r.km 1864,900 – 1863,600 a km 34,000 – 31,000 prívodného kanála VD Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 76/2021 o znižovaní hladiny v prívodnom kanály VD Gabčíkovo a o zmene vytýčenia plavebnej dráhy VC Dunaj v úsekoch r.km 1864,900 – 1863,600 a km 34,000 – 31,000 prívodného kanála VD Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 75/2021 o výcviku HaZZ na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 75/2021 o výcviku HaZZ na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 74/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 74/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 73/2021 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Vlčie hrdlo

Plavebné opatrenie č. 73/2021 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Vlčie hrdlo

Plavebné opatrenie č. 48/2021/UVC o výcviku ozbrojených síl SR na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 48/2021/UVC o výcviku ozbrojených síl SR na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 38/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 34,200 – 33,000

Plavebné opatrenie č. 38/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 34,200 – 33,000

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo