Plavebné opatrenie č. 146/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 117/2017

Plavebné opatrenie č. 146/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 117/2017

Plavebné opatrenie č. 145/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 145/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 144/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 132/2017

Plavebné opatrenie č. 144/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 132/2017

Plavebné opatrenie č. 143/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 143/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 142/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 142/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 132/2017 o podmienkach prevádzky plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 132/2017 o podmienkach prevádzky plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 128/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 128/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 117/2017 o zmene vytýčenie plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 117/2017 o zmene vytýčenie plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh