Plavebné opatrenie č. 24/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 24/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 22/2022 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 22/2022 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 21/2022 o výcviku hasičského a záchranného zboru na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 21/2022 o výcviku hasičského a záchranného zboru na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 19/2022 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 19/2022 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 17/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 17/2022/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 11/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400

Plavebné opatrenie č. 11/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400

Plavebné opatrenie č. 09/2022 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 09/2022 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 04/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1877,300 – 1876,900

Plavebné opatrenie č. 04/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1877,300 – 1876,900

Plavebné opatrenie č. 01/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500

Plavebné opatrenie č. 01/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500