Plavebné opatrenie č. 52/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 52/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 51/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 51/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 50/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 50/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 49/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 49/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 48/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 48/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 47/2020 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 47/2020 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 43/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 43/2020 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 32/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 32/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj