Plavebné opatrenie č. 76/2020 o zastavení plavby na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 76/2020 o zastavení plavby na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 75/2020/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 75/2020/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 74/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 74/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 73/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 73/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 72/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 72/2020/UVC o verejnom podujatí na UVC Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 71/2020 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 71/2020 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 70/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 70/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko

Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj