Plavebné opatrenie č. 65/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 65/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 64/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 64/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 63/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 63/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 62/2017 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 62/2017 o zastavení plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 61/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 61/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 60/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 60/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 59/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 59/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 58/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 58/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 57/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 57/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 28/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 28/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj