Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500

Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500

Plavebné opatrenie č. 02/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1877,100 – 1877,400

Plavebné opatrenie č. 02/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1877,100 – 1877,400

Plavebné opatrenie č. 161/2023 o povinnej výbave hausbótov a malých plavidiel

Plavebné opatrenie č. 161/2023 o povinnej výbave hausbótov a malých plavidiel

Plavebné opatrenie č. 160/2023 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2023 do 15.03.2024

Plavebné opatrenie č. 160/2023 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2023 do 15.03.2024

Plavebné opatrenie č. 63/2023 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000

Plavebné opatrenie č. 63/2023 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 06/2023 o vymedzení úsekov nesledovaných vodných ciest, ktoré sú súčasťou vodnej cesty „Baťov kanál“ , kde je možné prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom aj fyzickou osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

Plavebné opatrenie č. 06/2023 o vymedzení úsekov nesledovaných vodných ciest, ktoré sú súčasťou vodnej cesty „Baťov kanál“ , kde je možné prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom aj fyzickou osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

Plavebné opatrenie č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 22/2022 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 22/2022 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 152/2021 o používaní rádiokomunikačného jazyka úseku vodnej cesty Dunaj medzi Devínom a Moháčom

Plavebné opatrenie č. 152/2021 o používaní rádiokomunikačného jazyka úseku vodnej cesty Dunaj medzi Devínom a Moháčom