Plavebné opatrenie č. 96/2019 o cvičení hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 96/2019 o cvičení hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 95/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 95/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 94/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 94/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 93/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 93/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 92/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 92/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 91/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 91/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 90/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 90/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 88/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Morava

Plavebné opatrenie č. 88/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Morava

Plavebné opatrenie č. 87/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 87/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada