Plavebné opatrenie č. 90/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200   1708,20 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 90/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200   1708,20 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 89/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 89/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 88/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200

Plavebné opatrenie č. 88/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200

Plavebné opatrenie č. 87/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 87/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 86/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 86/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 85/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 85/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 84/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 0,500 – 1,500

Plavebné opatrenie č. 84/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 0,500 – 1,500

Plavebné opatrenie č. 83/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 83/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 82/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 82/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 81/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 81/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša