Plavebné opatrenie č. 49/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 49/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 48/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 48/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 47/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 47/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 46/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 46/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 45/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 45/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 44/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 44/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 43/2019/UVC o výcviku Hasičského a záchranného zboru na UVC Ružín

Plavebné opatrenie č. 43/2019/UVC o výcviku Hasičského a záchranného zboru na UVC Ružín

Plavebné opatrenie č. 36/2019/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 36/2019/UVC o výcviku hasičských a záchranných jednotiek na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363