Plavebné opatrenie č. 157/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 157/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 156/2017 o zastavení plavby cez plavebný stupeň VD Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 156/2017 o zastavení plavby cez plavebný stupeň VD Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 155/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 155/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 149/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 149/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 147/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 147/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 142/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 142/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 73/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 73/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj