Plavebné opatrenie č. 105/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 105/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 104/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 104/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 103/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 103/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 102/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 102/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 101/2017 o cvičení hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 101/2017 o cvičení hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 99/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 84/2017

Plavebné opatrenie č. 99/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 84/2017

Plavebné opatrenie č. 84/2017 o zastavení plavby na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 84/2017 o zastavení plavby na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 73/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 73/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 61/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 61/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov