Plavebné opatrenie č. 96/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 96/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 95/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 95/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 94/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 94/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 93/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 93/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 92/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 92/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 91/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 91/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Vodné dielo Žilina

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 72/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 72/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo