Plavebné opatrenie č. 05/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 05/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 04/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 04/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 03/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 03/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 155/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 155/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 153/2016/UVC o výkone prác na UVC Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 153/2016/UVC o výkone prác na UVC Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj