Plavebné opatrenie č. 132/2019 o zastavení plavby v západnom bazéne Prístavu Komárno

Plavebné opatrenie č. 132/2019 o zastavení plavby v západnom bazéne Prístavu Komárno

Plavebné opatrenie č. 131/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 131/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 129/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 129/2019/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 112/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 112/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 78/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 78/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 75/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 75/2019 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci