Plavebné opatrenie č. 12/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 11/2021 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 11/2021 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 10/2021 o vykonaní umelej záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Plavebné opatrenie č. 10/2021 o vykonaní umelej záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Plavebné opatrenie č. 06/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 06/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021

Plavebné opatrenie č. 122/2020 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2020/2021

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 103/2020 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh