Plavebné opatrenie č. 15/2019 o verejnom podujatí na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 15/2019 o verejnom podujatí na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 14/2019 o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 14/2019 o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 13/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 13/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 11/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 11/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 08/2019 ktorým sa vydávajú “Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji”

Plavebné opatrenie č. 08/2019 ktorým sa vydávajú “Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji”

Plavebné opatrenie č. 07/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 07/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov