Plavebné opatrenie č. 39/2023 o verejnom podujatí na vodných cestách Váh r.km 2,000 – 4,000 

Plavebné opatrenie č. 39/2023 o verejnom podujatí na vodných cestách Váh r.km 2,000 – 4,000 

Plavebné opatrenie č. 38/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 38/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Plavebné opatrenie č. 37/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 37/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Plavebné opatrenie č. 36/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 36/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 35/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 35/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 31/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 31/2023/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 13/2023 o výcviku hasičského a záchranného zboru na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 13/2023 o výcviku hasičského a záchranného zboru na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 09/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,800 – 1864,070

Plavebné opatrenie č. 09/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,800 – 1864,070

Plavebné opatrenie č. 07/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 33,000 – 32,300 a km 32,200 – 31,600

Plavebné opatrenie č. 07/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 33,000 – 32,300 a km 32,200 – 31,600