Plavebné opatrenie č. 138/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Morava v lokalite Vysoká pri Morave – Marchegg

Plavebné opatrenie č. 138/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Morava v lokalite Vysoká pri Morave – Marchegg

Plavebné opatrenie č. 137/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 137/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 136/2021 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 136/2021 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Plavebné opatrenie č. 135/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,200 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 135/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,200 – 1863,800

Plavebné opatrenie č. 134/2021 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 134/2021 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

Plavebné opatrenie č. 132/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 123/2021

Plavebné opatrenie č. 132/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 123/2021

Plavebné opatrenie č. 123/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj v úseku od r.km 1865,400 po km 8,300 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 123/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj v úseku od r.km 1865,400 po km 8,300 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 101/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500

Plavebné opatrenie č. 101/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500

Plavebné opatrenie č. 88/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 32,300 – 31,600

Plavebné opatrenie č. 88/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 32,300 – 31,600

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj