Plavebné opatrenie č. 17/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 17/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 16/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 16/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno

Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno

Plavebné opatrenie č. 13/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 13/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 11/2018 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Selice

Plavebné opatrenie č. 11/2018 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Selice

Plavebné opatrenie č. 08/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 08/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka