Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno