Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh