Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice