Plavebné opatrenie č. 161/2023 o povinnej výbave hausbótov a malých plavidiel

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 161/2023 o povinnej výbave hausbótov a malých plavidiel