Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko

Plavebné opatrenie č. 60/2020 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Pálenisko

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 46/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 45/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  06315/2020/PBVCP-7                                                                          Bratislava 08.06.2020     O Z N A M Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla    Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla ako náhrada za neuskutočnené štátne skúšky, bude organizovať nasledovne:   Termín konania skúšky Odborná spôsobilosť 22. – 24.06.2020 –  opravné skúšky pre všetky spôsobilosti 06. – 08.07.2020 – lodný kapitán I. tr. a III. tr. – […]

Plavebné opatrenie č. 27/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 27/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Oznam – obnovenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Oznam – obnovenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 126/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara