Plavebné opatrenie č. 64/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 64/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 63/2018 o verejnom podujatí na vodných cestách Laborec, Latorica a Bodrog

Plavebné opatrenie č. 63/2018 o verejnom podujatí na vodných cestách Laborec, Latorica a Bodrog

Plavebné opatrenie č. 62/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 62/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 57/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 57/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 41/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 41/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 34/2018 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 34/2018 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 25/2018 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 25/2018 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno

Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno