Plavebné opatrenie č. 61/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 61/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 28/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 28/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 22/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 22/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 19/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 19/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2017 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice

Plavebné opatrenie č. 12/2017 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice

Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 153/2016/UVC o výkone prác na UVC Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 153/2016/UVC o výkone prác na UVC Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR