Plavebné opatrenie č. 13/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 13/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 11/2018 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Selice

Plavebné opatrenie č. 11/2018 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Selice

Plavebné opatrenie č. 08/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 08/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 13/2017/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN Duchonka

Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR

Termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla na rok 2017

Termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla na rok 2017