Plavebné opatrenie č. 22/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 22/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 10/2019/UVC o výkone prác na uzavretej vodnej ceste Nosická priehrada

Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Plavebné opatrenie č. 08/2019 ktorým sa vydávajú “Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji”

Plavebné opatrenie č. 08/2019 ktorým sa vydávajú “Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji”

Plavebné opatrenie č. 07/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 07/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

Aktualizované testové otázky zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe.

Plavebné opatrenie č. 02/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 02/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo