DOPRAVNÝ ÚRAD

Povinná výbava malých plavidiel

Register plavidiel SR

Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť  vrátane povolenej úžitkovej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon strojného zariadenia je väčší ako 4kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2 a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.

Povinná výbava plavidiel, používanie vlajok a evidenčné označenie plavidla

1. Plavidlá, ktoré nepodliehajú registrácii 

Plavidlo bez vlastného strojného pohonu do 500 kg (plachetnice, pramice)
Evidenčné označenie Názov plavidla, ktorým môže byť skratka alebo písmo
Meno a trvalé bydlisko, vlastníka*
Doporučená výbava
 • 2 x veslá  alebo 1x pádlo
 • 1 x vylievačku (špongia)
 • 1 x vyväzovacie lano alebo retiazku dlhšiu ako 5 m
Vlajka Nemusia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Meno a trvalé bydlisko vlastníka musia byť vyznačené na viditeľnom mieste z vnútornej alebo z vonkajšej strany malého plavidla

 


2. Plavidlá, ktoré podliehajú registrácii

Malé plavidlá (Vodné skútre)
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  vodnom skútri (1 – 2 x záchranné vesty)
Vlajka Musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm 
Malé plavidlá (Plavidlá bez kajuty – otvorené)
Evidenčnéoznačenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  plavidle bez kajuty(1-12 x záchranné vesty)
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m  alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou  alebo kotva s lanom  dĺžky najmenej 20 m
Vlajka Plavidlá bez kajuty – otvorené musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Malé plavidlá (Plavidlá kajutové s dĺžkou do 7 m)
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  kajutovom plavidle do 7 m
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou alebo kotva s lanom dĺžky najmenej 20 m
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. do 6 m je          – 1 ks
 2. od 6 do 9 m       – 2 ks
 3. od 9m do 12 m  – 3 ks
 4. nad 12 m          – 4 ks
Vlajka Plavidlá kajutové s dĺžkou  do  7 m musia niesť štátnu vlajku.
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Malé plavidlá (Plavidlá kajutové s dĺžkou  nad 7 m)
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  kajutovom plavidle do 7 m
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou , alebo kotva s lanom  dĺžky najmenej 20 m
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. a) do 6 m je         – 1 ks
 2. b) od 6 do 9 m     – 2 ks
 3. c) od 9m do 12 m – 3 ks
 4. d) nad 12 m         – 4 ks
Vlajka Plavidlá kajutové s dĺžkou  nad  7 m musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Hausbóty
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m  alebo iné záchranné teleso
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. a) do 6 m je         – 1 ks
 2. b) od 6 do 9 m     – 2 ks
 3. c) od 9m do 12 m – 3 ks
 4. d) nad 12 m         – 4 ks
Vlajka Hausbóty nemusia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na návodnej a nábrežnej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Pontóny
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m  alebo iné záchranné teleso
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. a) do 6 m je         – 1 ks
 2. b) od 6 do 9 m     – 2 ks
 3. c) od 9m do 12 m – 3 ks
 4. d) nad 12 m         – 4 ks
Vlajka Pontóny nemusia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na návodnej a nábrežnej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia