DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia osvedčení bezpečnostných poradcov ADN

Evidencia osvedčení bezpečnostných poradcov ADN vydaných Dopravným úradom
Poradové číslo Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu
1 Ing. Simona Duchajová Jedlíková 3424/17, 01015 Žilina
2 Ing. Pavol Jakuš Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina
3 Rastislav Ziman Tulská 22, 010 08 Žilina
4 Ing. Luboš Halama, PhD. Hlavná 77/142, 919 26 Zavar
5 Ing Branislav Adamík Pávia ul. 2348/19, 94501 Komárno
6 Ing. Martina Reich Skalická cesta 2, 831 02 Bratislava
7 Ing. Kinga Menyhártová Agátová 16A, 943 01 Štúrovo

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia