DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia osvedčení bezpečnostných poradcov ADN

Evidencia osvedčení bezpečnostných poradcov ADN vydaných Dopravným úradom
Poradové číslo Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu
1 Ing. Simona Duchajová Jedlíková 3424/17, 01015 Žilina
2 doc.Ing.Juraj Jagelčák PhD. Jána Kollára 696/6, 02801 Trstená
3 Miroslav Šimek Lackovská 520, 027 21 Žaškov
4 Ing.Mgr.Dominika Vlčková Nejedlého 35, 841 02 Bratislava
5 Milan Petráš I. Bukovčana 24, 841 08 Bratislava
6 Ing. Pavol Jakuš Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina
7 Rastislav Ziman Tulská 22, 010 08 Žilina
8 Mgr.Peter Nagy Mýtnej 2888/27, 81105 Bratislava
9 Ing. Katarína Mihalovičová Lidická 42, 82104 Bratislava
10 Ing. Lenka Briňarská Tulipánová 1447/1, 07801 Sečovce
11 RNDr. Michal Cingel Romanova 33, 85102 Bratislava
12 Dipl.Ing.Silvio Ridzak 44440 Gvozdansko 80, Chorvátsko
13 Ing. Luboš Halama, PhD. Hlavná 77/142, 919 26 Zavar
14 Miroslav Porš V Rokyti 204, 41301 Kleneč, ČR
15 Ing. Alexander Varga Ružomberská 16, 82105 Bratislava
16 Ing Branislav Adamík Pávia ul. 2348/19, 94501 Komárno
17 Ing. Martina Reich Skalická cesta 2, 831 02 Bratislava
18 Ing. Kinga Menyhártová Agátová 16A, 943 01 Štúrovo

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia