DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverení lekári na posudzovanie zdravotnej starostlivosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou iného členského štátu, okrem lodného strojníka (v zmysle § 31a ods. 5. zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov)

P.č. Meno lekára Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia Kontakt Web, online objednávanie
1. MUDr. Alena Hlavatá, PhD. Cliniq GP, s.r.o., Bezručova  5, 811 09 Bratislava tel. č.: 02/33 221 110 Objednávanie online
2. MUDr. Rudolf Pelikán Hlboká ulica č. 10, 945 01 Komárno 0911 242 404
info@doktorpelikan.sk
doktorpelikan.sk
3. MUDr. Vojtech Šusta VLADOS, s.r.o., ambulancia všeobecného lekára, SNP 10, 2. poschodie, 920 01 Hlohovec tel. č.: 033/733 1464
e-mail:  vojtechsusta@gmail.com
4. MUDr. Silvia Štrbáková Kalinčiakova 29, 917 01 Trnava tel.č.: 0910 55 11 09
e-mail: ambulancia.medisil@gmail.com
5. MUDr. Filip J. Arpas Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra tel. č.: 0908 498 603
6. MUDr. Monika Čechová Cliniq GP, s.r.o. / Bezručova  5, 811 09 Bratislava tel. č.: 02/33221110 Objednávanie online
7. MUDr. Ľudmila Homolová Cliniq GP, s.r.o. / Bezručova  5, 811 09 Bratislava tel. č.: 02/33221110 Objednávanie online

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia