DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Dopravný úrad vydáva na základe §31 ods. 14 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov Skúšobný poriadok pre skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla za účelom informovať uchádzačov o vykonanie skúšky a osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla o základných postupoch a pravidlách pre vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia