DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Dopravný úrad oznamuje, že štátne skúšky bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN bude v roku 2023 organizovať nasledovne:

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN
Por. číslo Dátum Čas Miesto konania Odborná spôsobilosť Posledný termín odovzdania žiadosti so správnym poplatkom na Dopravnom úrade
1. 24.02.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 27.01.2023
2. 31.03.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 03.03.2023
3. 21.04.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 24.03.2023
4. 26.05.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 28.04.2023
5. 23.06.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 26.05.2023
6. 14.07.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 16.06.2023
7. 11.08.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 14.07.2023
8. 22.09.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 25.08.2023
9. 13.10.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 15.09.2023
10. 24.11.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 27.10.2023
11. 15.12.2023 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 16.11.2023

BP – Bezpečnostný poradca ADN
ONP – Odborník na plavidle

 

V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN.

Prosíme žiadateľov o skúšky, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 166 €,
  • vydanie duplikátu osvedčenia bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 10 €,
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16 €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia