DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Dopravný úrad oznamuje, že štátne skúšky bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN bude v roku 2022 organizovať nasledovne:

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN
Por. číslo Dátum Čas Miesto konania Odborná spôsobilosť Posledný termín odovzdania žiadosti
1. 25.02.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 28.01.2022
2. 18.03.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 18.02.2022
3. 08.04.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 11.03.2022
4. 20.05.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 22.04.2022
5. 17.06.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 20.05.2022
6. 15.07.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 17.06.2022
7. 12.08.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 15.07.2022
8. 23.09.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 26.08.2022
9. 21.10.202 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 23.09.2022
10. 25.11.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 28.10.2022
11. 16.12.2022 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 18.11.2022

BP – Bezpečnostný poradca ADN
ONP – Odborník na plavidle

 

V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN.

Prosíme žiadateľov o skúšky, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 166 €,
  • vydanie duplikátu osvedčenia bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 10 €,
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16 €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia