DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Dopravný úrad oznamuje, že štátne skúšky bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN bude v roku 2021 organizovať nasledovne:

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN
Por. číslo Dátum Čas Miesto konania Odborná spôsobilosť Posledný termín odovzdania žiadosti
1. 19.02.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 22.01.2021
2. 19.03.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 19.02.2021
3. 16.04.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 19.03.2021
4. 14.05.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 16.04.2021
5. 18.06.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 21.05.2021
6. 16.07.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 18.06.2021
7. 13.08.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 16.07.2021
8. 24.09.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 27.08.2021
9. 22.10.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 17.09.2021
10. 12.11.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 15.10.2021
11. 10.12.2021 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 12.11.2021

BP – Bezpečnostný poradca ADN
ONP – Odborník na plavidle

 

V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN.

Prosíme žiadateľov o skúšky, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 €,
  • vydanie duplikátu osvedčenia bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 €,
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia