DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Dopravný úrad oznamuje, že štátne skúšky bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN bude v roku 2024 organizovať nasledovne:

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN
Por. číslo Dátum Čas Miesto konania Odborná spôsobilosť Posledný termín odovzdania žiadosti so správnym poplatkom na Dopravnom úrade
1. 09.02.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 12.01.2024
2. 08.03.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 09.02.2024
3. 19.04.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 22.03.2024
4. 24.05.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 26.04.2024
5. 14.06.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 17.05.2024
6. 19.07.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 21.6.2024
7. 16.08.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 19.7.2024
8. 27.09.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 30.8.2024
9. 18.10.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 20.9.2024
10. 15.11.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 18.10.2024
11. 06.12.2024 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 08.11.2024

BP – Bezpečnostný poradca ADN
ONP – Odborník na plavidle

 

V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN.

Prosíme žiadateľov o skúšky, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 166 €,
  • vydanie duplikátu osvedčenia bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 10 €,
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16 €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia