DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Dopravný úrad oznamuje, že štátne skúšky bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN bude v roku 2019 organizovať nasledovne:

Por. čísloDátumČasMiesto konaniaOdborná spôsobilosťPosledný termín odovzdania žiadosti
1.22.2.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP25.1.2019
2.22.3.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP22.2.2019
3.12.4.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP15.3.2019
4.24.5.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP26.4.2019
5.21.6.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP24.5.2019
6.19.7.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP21.6.2019
7.23.8.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP26.7.2019
8.20.9.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP23.8.2019
9.18.10.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP20.9.2019
10.22.11.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP25.10.2019
11.13.12.20199:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP15.11.2019

BP – Bezpečnostný poradca ADN
ONP – Odborník na plavidle

 

Dopravný úrad oznamuje, že štátne skúšky bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN bude v roku 2018 organizovať nasledovne:

Por. čísloDátumČasMiesto konaniaOdborná spôsobilosťPosledný termín odovzdania žiadosti
1.23.2.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP26.1.2018
2.23.3.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP23.2.2018
3.20.4.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP23.3.2018
4.25.5.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP27.4.2018
5.22.6.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP25.5.2018
6.20.7.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP22.6.2018
7.24.8.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP27.7.2018
8.21.9.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP24.8.2018
9.19.10.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP21.9.2018
10.16.11.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP19.10.2018
11.14.12.20189:00DÚ – Divízia vnútrozemskej plavbyBP + ONP16.11.2018

BP – Bezpečnostný poradca ADN
ONP – Odborník na plavidle

 

V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN.

Prosíme žiadateľov o skúšky, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 €,
  • vydanie duplikátu osvedčenia bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 €,
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka na plavidle podľa dohody ADN je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia